• Dirk Teeuwen

Burgemeester Nienhuis blikt vooruit naar 2020

HEEMSTEDE Voor het Raadhuis vond maandag 6 januari de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Met gratis oesterzwamballen en uiteraard met toespraak van burgemeester Astrid Nienhuis. Deze toespraak is hieronder in zijn geheel te lezen.

"Een nieuwe decennium is begonnen. Mede namens het college en gemeenteraad wens ik u allen, jong en oud, een gelukkig 2020 met veel liefde, gezondheid en vele warme ontmoetingen. 

Vorig jaar concludeerde ik na een klein jaar dat Heemstede een krachtige samenleving is met bevlogen mensen die zich samen inzetten voor elkaar, bij wie kwaliteit voorop staat, soms vooruitstrevend, maar ook een tikkeltje behoudend. Ook in 2019 heb ik vele bewijzen van gezien. Wat dacht u van de 100-jarige reddingsbrigade met zijn vele vrijwilligers die voor de gemeenschap paraat staan en die in 2019 het wereldrecord onderwaterhockey heeft behaald. De vele inwoners die in 2019 hun reanimatiediploma hebben behaald dankzij de inzet van de 80-jarige EHBO-vereniging. De bewoners van de wijk Merlenhoven die een sprong in het diepe hebben gewaagd en erin slaagden hun restafval met de helft te verminderen en daarmee een belangrijke milieudoelstelling hebben behaald. De 6 leerlingen van Hageveld die de jeugd een stem willen geven en hebben meegedaan aan het European Youth Parliament. Wat te denken van degenen die hun oldtimer ter beschikking hebben gesteld en de bewoners van de Hartekampgroep een onvergetelijke dag hebben bezorgd, de burendag bij de Heemhaven of de diverse initiatieven waarmee geld is ingezameld voor het goede doel: de kinderen van de Molenwerf voor de voorleesexpres, de leden van Tennisclub Merlenhove voor Parkinson. 

Deze voorbeelden bewijzen dat we een samenleving zijn waarin we zorgen voor elkaar, ervan genieten om er bij te horen en elkaar te ontmoeten. De jubilea van verenigingen zoals de 50-jarige vrouwentrimclub en trimclub EMWG, 30 jaar jonge vrienden van het wandelbos tot en met de 12,5 jaar jonge Stichting de Vrolijke Noot onderstrepen dat. Verbondenheid en energie blijkt ook uit de vele straatfeesten en alles wat bruist in ons nieuwe Plein 1. Inwoners die zich inzetten voor elkaar, voor hun wijk of soms voor 'hogere' doelen zoals degenen die in 2019 een koninklijke onderscheiding ontvingen of Willemien Ruygrok aan wie de Annie Klotsprijs is uitgereikt vanwege haar inzet voor vrouwen in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht. 

2019 was in sommige opzichten ook een roerig jaar

Het is goed toeven in Heemstede, waar veel tot bloei komt en mensen tot op hoge leeftijd genieten van de mooie leefomgeving, getuige de 100 50-jarige bruidsparen, 32 60-jarige bruidsparen en 16 honderdplussers waarvan ik er vele afgelopen jaar heb mogen bezoeken. 

Toch was 2019 in sommige opzichten ook een roerig jaar. Landelijk hebben we de staking van leerkrachten gezien, diverse protesten van boeren, klimaatprotesten, discussie over vaccinatie of een quotum voor vrouwen. Het is goed dat zorgen en opinies worden geuit. Maar daarna is het de kunst elkaar op te zoeken, elkaar de ruimte te geven, echt te luisteren, gedachten en gevoelens met elkaar uit te wisselen en een zoektocht te beginnen naar een gedragen oplossing die recht doet aan de diversiteit van standpunten, zonodig door water bij de wijn te doen. 
Ook lokaal vielen soms harde woorden, al dan niet op social media: over vuurwerk, parkeer- en rijgedrag; ook het aantal persoonlijke conflicten leek toe te nemen: meer burenruzies, vechtscheidingen, verwarde personen. Tekenen van meer zorgen, afnemende tolerantie, toenemende mondigheid, van onzekerheid in deze veranderende tijd. Willen we dat? Wat kunnen we doen om dat tij te keren?

In 2020 is het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de tweede wereldoorlog. We besteden in 2020 hier extra aandacht aan om niet uit het oog te verliezen dat voor die vrijheid een hoge prijs is betaald. Om die reden rust op onze schouders de plicht zorgvuldig om te gaan met de verworvenheden die die vrijheid ons gebracht heeft. Diverse wetenschappers waarschuwen dat de vijf grondbeginselen van onze Nederlandse rechtsstaat, namelijk scheiding der machten, legaliteit, rechterlijke toetsing, democratie en bescherming van grondrechten, onder druk staan. De veranderingen in de samenleving lijkt een belangrijke oorzaak te zijn. Wat kunnen we doen om dit tij te keren? Onze rechtsstaat te beschermen? Hoe geven we iedereen het gevoel dat hij/zij gehoord wordt, gelijke kansen heeft, mee mag doen? Hebben we daarvoor een nieuw sociaal contract nodig, zoals gesuggereerd door het Sociaal Cultureel Planbureau? In ieder geval kunnen we gezamenlijk benoemen wat voor ons aan de basis ligt van het samen leven in Heemstede, in Nederland. Welke normen, waarden en beginselen delen we? Hoe willen we met elkaar samen leven? Dat zou het vertrouwen in onze democratie kunnen vergroten. Laten we beginnen met elkaar te ontmoeten in de geest van de vrijheid die wij 75 jaar geleden verwierven, de dialoog aangaan en proberen de uitdagingen aan te gaan en escalatie te voorkomen. Dat kunnen we, dat verdienen we en dat willen we uiteindelijk allemaal.

Heemstede heeft al een mooie traditie van straatfeesten

Vorig jaar memoreerde ik al dat het 4-5 mei comité oproept tot het houden van vrijheidsmaaltijden. Ik spreek dan ook de hoop uit dat dit bijzondere jaar aan het begin van dit nieuwe decennium in elke wijk initiatieven worden genomen om samen met uw straat- en buurtgenoten de maaltijd te genieten. Heemstede heeft al een mooie traditie van straatfeesten. Zet stoelen en tafels bij elkaar, neem iets lekkers mee en ontmoet elkaar weer of voor het eerst en sta even stil bij de vrijheid die we al 75 jaar genieten. Want – om maar met de woorden van koning Willem-Alexander te spreken: 'Geluk zit in onze verbondenheid naar anderen. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk'.

Want Samen Maken Wij Heemstede. De vele initiatieven van het afgelopen jaar – ik noemde ze al – zijn daarvan de sprekende voorbeelden. Inwoners die zich inzetten voor elkaar, voor het goede doel of maatschappelijke opgaven, al dan niet ondersteund door de gemeente. Om daar uitdrukking aan te geven, is de opzet van de nieuwjaarsreceptie veranderd. Niet meer in het gemeentehuis maar er buiten met veel ruimte om elkaar te ontmoeten, elkaar recht aan te kijken en de hand te schudden, om met de woorden van Claudia de Breij in haar oudejaarsconferentie te spreken. Ook in 2020 hoop ik dat we elkaar vaak ontmoeten, of het nu gaat over de grote onderwerpen die op ons afkomen zoals de Energiestrategie, de Omgevingswet of de verkenning op het thema afval. Of individuele ideeën of zorgen. Samen maken we van 2020 een mooi jaar".