• Archief

College presenteert Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

HEEMSTEDE Het college van de gemeente Heemstede presenteerde donderdag het ontwikkelperspectief Binnenduinrand aan de gemeenteraad. Hierin zijn plannen opgenomen van alle gemeenten en de provincie Noord-Holland over het veiligstellen van het strand, de duinen, bossen, binnenplaatsen en monumenten ten zuiden van het Noordzeekanaal.

BREED DRAAGVLAK Het project wordt uitgevoerd in samenwerkingen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en de terreinbeheerders zoals PWN. Het plan heeft geen wettelijke basis, maar door het brede draagvlak is het goed uitvoerbaar. Even leek het er op dat HBB tegen dit voorstel zou gaan stemmen, omdat dit volgens hun een zaak was van de MRA. na enige discussie, ging de partij toch akkoord, zodat uiteindelijk had de gemeenteraad van Heemstede weinig problemen met de aanpak en de uitvoering en unaniem voor stemde

GROENE OASE Bij de behandeling van dit voorstel werden twee moties ingediend. De eerste motie die unaniem werd ingediend door alle partijen, had de titel: 'Heemstede, Groene Oase in het MRA en Binnenduinrand'. In deze motie kreeg het college de opdracht om binnen de MRA actief de positie van Heemstede als Groene Oase in te brengen. Dit vooral ook op het gebied van ruimte, natuur, groen en cultuur. Daarnaast moet het college ook in andere overleg vormen de positie van Heemstede als zodanig onderstrepen.

WERELDERFGOED In de tweede motie van Groen Links kreeg het college de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk was, dat de buitenplaatsen in het Binnenduinrand gebied en de MRA op de Unesco werelderfgoedlijst zou komen. Het gaat daarbij met name om de buitenplaatsen uit de 'Gouden Eeuw'. Volgens Bram Verrisp zou de Historisch Werkgroep Heemstede blij zijn met deze motie. Omdat het CDA en de VVD tegen dit voorstel stemden, werd het uiteindelijk met 13 voor en 6 tegen aangenomen.

Henk van Ommeren