• Archief

Discussie over mobiliteit in gemeenteraad Heemstede

HEEMSTEDE Een van de drie onderwerpen in de in een discussiebijeenkomst van de gemeenteraad in Heemstede ging over mobiliteit. Duidelijk werd dat de raadsleden bijna unaniem van mening waren dat Heemstede de problemen rond de mobiliteit en met name de doorstroming niet alleen kan oplossen.

Het gevoel overheerste dat Heemstede in deze discussie in de MRA (Metropool Regio Amsterdam) eigenlijk maar een kleine speler is met relatief weinig invloed. Voor ideeën en plannen zal daarom naar samenwerking met bijvoorbeeld Haarlem en Haarlemmermeer gezocht moeten worden. Dit gevoel sloot redelijk goed aan bij het vlammende betoog van de inspreker de heer Geels. Volgens hem was er tot op heden weinig gerealiseerd in dit overleg, wat voordelen had voor de gemeente Heemstede. Hij pleitte er dan ook voor dat de gemeente zich hard zou moeten maken voor de Mariatunnel en een verbinding tussen de Randweg en de Zeeweg. Dit zijn essentiële punten voor de verkeersdoorstroming in Heemstede.

Oscar Boeder (CDA) concludeerde dat de omgeving rond Heemstede steeds meer volgebouwd wordt. Een goede doorstroming wordt daardoor steeds moeilijker. Nu de Noordelijke Rondweg rondom Hoofddorp definitief is geworden, zou gekeken moeten worden naar de zuidkant. Een goede Oost-West verbinding over voor een deel al bestaande routes zou heel gunstig zijn voor Heemstede. Bovendien zouden ook Haarlem en Haarlemmermeer hiervan profiteren. Bijna alle partijen stonden positief over dit idee voor een logische verbinding.

Een ander essentieel punt in de mobiliteit is de status van het NS intercity station Heemstede-Aerdenhout. Gevreesd werd dat deze status afgebouwd zal worden als er bijvoorbeeld een station Haarlem-Zuid komt. Het versterken van voorzieningen voor aansluiting op het Openbare Vervoer en de mogelijkheden voor het gebruik van OV fietsen zou de positie kunnen verbeteren. Deze laatste voorziening waarvoor reservering nodig is, is op dit moment nog zeer beperkt.

Henk van Ommeren