• Archief

Financiële meevaller voor Heemstede

HEEMSTEDE De voorgenomen verkoop van Eneco aan een Japans consortium lijkt gunstig uit te vallen voor de gemeente Heemstede. Als een van de grootste aandeelhouders van de gemeenten in Noord-Holland kan de verkoop 36 miljoen euro opleveren. De vraag is of de gemeente zich hiermee rijk kan rekenen.

In de media worden grote bedragen genoemd die de 44 betrokken gemeenten op hun rekening bij zou kunnen schrijven. Alleen er gaat hier nog een deel aan kosten af. De gemeente Heemstede heeft een belang van 0,9 procent. Daarmee is de gemeente tweede qua grootte in Noord-Holland. Alleen Amstelveen heeft met 1,4 procent een groter aandeel. Het lijkt allemaal heel leuk maar wat zijn de consequenties.

Wethouder Nicole Mulder waarschuwt dat dit niet zomaar een bedrag is wat kan worden uitgegeven: "Als de aandelen werkelijk worden verkocht, krijgt de gemeente per jaar ruim 4 ton minder aan dividenduitkering. Een rendement wat wij zelf maar moeten zien te halen bij een uitkering van 36 miljoen, met de huidige rentestand. Dit is ten slotte een eenmalige uitkering. Het jaarlijkse bedrag aan dividend moet wel gecompenseerd worden."

Ook kan de gemeente nu nog niet bepalen wat er met het geld gedaan kan worden. Wethoude Mulder: "Het geld komt pas beschikbaar als de verkoop definitief is. Alle betrokken gemeenten moeten eerst nog akkoord gaan met de verkoop. Er moet een voldoende percentage gemeenten willen verkopen. Ik vertegenwoordig de Noord-Hollandse gemeenten in het overleg over dit onderwerp. Dit verloopt erg goed en ik denk dat de meeste gemeenten wel mee doen."

In het college akkoord is uiteraard al rekening gehouden met een mogelijke verkoop. Dit speelt ten slotte al sinds 2017. De ideeën zijn dat dit vooral benut moet worden voor investeringen in duurzaamheid en energietransitie. Verder moet gekeken worden naar het aflossen van langlopende leningen. Dit kan positieve effecten hebben op het verlies aan dividend. Zoals wethouder Mulder zegt: "Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Zowel over de verkoop als over de eventuele bestemmingen."