• Gemeentehuis

Gemeente Heemstede neemt vastgoed onder de loep

HEEMSTEDE De gemeente Heemstede is zich aan het bezinnen over het vastgoed wat zij in haar bezit heeft. Daarbij wordt bepaald welke panden van belang zijn en verduurzaamd moeten worden en welke verkocht kunnen worden. Voor een aantal gebruikers reden voor ongerustheid over hun toekomst.

Om tot een goede afweging te kunnen komen welke panden voor de gemeente behouden moeten blijven en welke verkocht kunnen worden heeft het college een notitie opgesteld met daarin de criteria waaraan getoetst wordt in welke categorie een pand valt. Veel panden moeten aan de hand van deze beslisboom nog worden bekeken.

Tijdens de vergadering van de commissie middelen kwamen vier inwoners hun ongerustheid uiten over met name het pand aan de Bosboom Toussaintlaan, de voormalige Nicolaas Beetsschool. Dit pand is op dit moment in gebruik door vier kunstenaars, een sportschool, een dansschool en ruimtes voor muziekbeoefening. Een van de kunstenaars Carola Veldkamp kwam met een vlammend betoog over de noodzaak voor het behoud van dit pand: "Het is een strategisch onroerend goed, want het wordt gebruikt voor de realisatie van een beleidsdoel. De gemeente heeft in een beleidsplan de taak op zich genomen om kunstenaars te faciliteren. Daarnaast heeft dit pand duidelijk een maatschappelijke doelstelling. Immers naast de ateliers voor de kunstenaars is er een sportschool met 500 leden, een dansschool en worden diverse ruimte gebruikt door muzikanten." Op vragen vanuit de commissie antwoordde Veldkamp dat dit pand niet geschikt is voor verduurzamingsplannen zoals vloerverwarming en warmtepompen: "Dit zou veel te warm worden voor de ateliers en de sportschool. Alleen aan het dak moet er wel wat gebeuren, maar dat is achterstallig onderhoud."

Wethouder Annelies van der Have stelde dat er helemaal nog geen besluit over dit pand is genomen. Verkoop is nu nog niet aan de orde want het gaat nu alleen nog om de toetsingscriteria. De commissie wil hier wel graag bij betrokken blijven.

Henk van Ommeren