• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

HBC Voetbal laat regenboogvlag wapperen

HEEMSTEDE Burgemeester Astrid Nienhuis ondertekende afgelopen woensdag samen met Rob Roomeijer (voorzitter HBC Voetbal) en Tim Joon (SportSupport) de 'Verklaring gelijke behandeling in de sport'. Door ondertekening van deze verklaring wordt de intentie uitgesproken om iedereen gelijkwaardig en met respect te behandelen en uitsluiting, schelden of ander gedrag gebaseerd op ongelijke behandeling aan te pakken. Het is de bedoeling dat meer sportverenigingen in Heemstede dit voorbeeld volgen. Burgemeester Astrid Nienhuis waardeerde het gebaar van HBC enorm. Als cadeautje had ze een regenboogvlag meegenomen, om permanent uit te laten stralen dat gelijke behandeling belangrijk is voor HBC.

"We hadden laatst een bijeenkomst in verband met het organiseren van een speciale dag voor G-sport", vertelt Roomeijer. "In eerste instantie zouden we alleen een toernooi organiseren voor de G-voetbal. Dat ging wegens te weinig belangstelling niet door. We hebben toen gezegd, laten we de sportdag uitbreiden, niet alleen voor het voetbal maar voor alle andere takken van sport. Toen hebben we andere afdelingen in de regio uitgenodigd voor een bijeenkomst samen met SportSupport. In de bijeenkomst werd mij gevraagd of wij de Verklaring namens HBC Voetbal wilden ondertekenen. Daar stonden we volledig achter dus vandaar dat we nu bij elkaar zijn". Roomeijer hoopt dat veel scholen zich zullen aanmelden voor de speciale sportdag die gehouden zal worden op 20 mei 2020.

Nienhuis: "Ik vind het heel mooi dat sportverenigingen dit doen en ook heel erg in het vizier hebben, dat gelijke behandeling belangrijk is. Dus heb ik een cadeautje meegenomen". Nienhuis overhandigde Roomeijer een vlag in de kleuren van de regenboog, een symbool voor gelijke behandeling. Nienhuis: "En niet alleen om aandacht te vragen voor de LHBTI gemeenschap, maar vooral voor tolerantie. Dit gaat over sportiviteit, tolerantie, inclusiviteit en deze vlag is daar volgens mij een mooi symbool voor".

De Verklaring 'Gelijke behandeling in de Sport' houdt in: alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en discriminatie op welke grond dan ook verwerpt;­ diversiteit, waaronder seksuele diversiteit, bespreekbaar maakt binnen de vereniging; ­over ontwikkelingen, advies en training op het gebied van acceptatie van diversiteit, contact onderhoudt met de gemeente, SportSupport, de eigen sportbond en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland; ­regelmatig aandacht besteedt aan acceptatie van diversiteit in het clubblad, op de website, via sociale media en de stand van zaken jaarlijks bespreekt in de algemene ledenvergadering; ­ slachtoffers van discriminatie steunt, eventueel met bijstand van deskundige instellingen; ­ iemand aanwijst bij wie men terecht kan in de vereniging in geval van discriminatie (vertrouwenspersoon); ­ een expliciet verbod op elke vorm van discriminerende houding of uiting of symbolen opneemt in de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging; leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of medewerkers die discriminerend gedrag vertonen, hierop aanspreekt en zo nodig sancties toepast; ­ leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of medewerkers die worden gepest en/of gediscrimineerd, beschermt en op adequate wijze opvangt. Optioneel: ­ een ledenonderzoek houdt met betrekking tot een veilig sportklimaat, waarbij in de vraagstelling ook LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders) –acceptatie is opgenomen; ­ jaarlijks op of rond 11 oktober (nationale coming out dag) en/of op of rond 17 mei (internationale dag tegen homofobie) indien mogelijk een regenboogvlag hijst en leden en bezoekers informeert over de reden daarvan. De vereniging verbindt zich tot zichtbare en leesbare plaatsing van deze verklaring.