• Archief

Heemstede akkoord met bijdrage mobiliteitsfonds

HEEMSTEDE Hoewel de gevolgen van de maatregelen voor de spoorverbinding Haarlem-Zandvoort vanwege de Formule 1 voor Heemstede gering zijn, wil de gemeenteraad toch wisselgeld. Uitgangspunt werd afgelopen donderdag de verbetering van de regionale mobiliteit Zuid Kennemerland.

Henk van Ommeren

Op dezelfde avond dat de gemeenteraad van Bloemendaal over het mobiliteitsfonds sprak, was dit ook aan de orde in de gemeenteraad van Heemstede. De discussie gaat over de bijdrage van 1.400.000 euro van het Regionale Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. Dit is een samenwerking van vier gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De gevraagde bijdrage is een onderdeel van 7 miljoen euro die nodig is voor de aanpassingen van de spoorverbinding om de frequentie van het gebruik te verbeteren.
Hoewel de gevolgen van de aanpassingen voor Heemstede niet zo groot zijn, wilde de gemeenteraad eerst toezeggingen over de aanpak van de mobiliteit in de regio. 

De stuurgroep van het Regionale Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland was gevraagd om toezeggingen te doen op een aantal zaken op het gebied van mobiliteit, waar Heemstede belang bij heeft. Dit gaat over vijf punten: Het behoud van het NS station Heemstede-Aerdenhout als OV-knoppunt, de aanpak van de regionale bewegwijzering, de invoering van een dynamisch verkeersysteem (voor betere doorstroming), de bereikbaarheid als fietsknooppunt en structurele P&R voorzieningen. Wethouder Nicole Mulder kon deze toezeggingen niet doen. 

In een brief van de stuurgroep van het samenwerkingsverband, was aangegeven dat er extra steun zou zijn voor de aanpak van deze zaken en deze voortvarend zouden worden aangepakt. Voor de gemeenteraad gaf deze brief niet voldoende zekerheid. Na een schorsing van ongeveer drie kwartier kwam Antoine Rocourt (D66) namens alle raadspartijen met een wijzigingsvoorstel. Met deze aanpassing zou de raad akkoord gaan met de bijdrage, mits de genoemde vijf punten versneld zullen worden aangepakt. Dit onafhankelijk of de Formule 1 door gaat of niet. De financiële gevolgen moeten uiterlijk in de begroting van 2021 worden opgenomen. Nadat dit voorstel unaniem was aangenomen, ging de raad akkoord met het collegevoorstel voor de bijdrage.