• Archief

Heemstede in discussie over meldpunt Vuurwerkoverlast

HEEMSTEDE De Facebookpagina van Politiek Café Heemstede kwam medio december met het verzoek om overlast van vuurwerk te melden. Kort daarna zou er een doorschakeling naar de gemeentelijke site, die er over dit onderwerp al was, gemaakt zijn. Dit na een reactie van burgemeester Astrid Nienhuis.

Net als in veel andere gemeenten was er voor oud en nieuw al discussie over een vuurwerkverbod. Tot een echt verbod kwam het niet, ondanks een petitie met tweehonderd handtekeningen. Wel werd het mogelijk om een vuurwerkverbod per straat in te stellen, overigens zonder handhaving van de kant van gemeente of politie. Voor de beheerder van de facebook pagina Politiek Café Heemstede aanleiding voor een oproep om vuurwerkoverlast te melden.

In een college bericht van 9 januari ondertekend door burgemeester Astrid Nienhuis, wordt melding gemaakt van deze actie van Politiek Café Heemstede. Daarin wordt gesteld dat de link voor deze meldingen na overleg met de beheerder was aangepast zodat de bewoners bij het meldpunt van de gemeente terecht kwamen. De beheerder van deze site reageerde op 11 januari met een open brief aan de burgemeester. Hierin stelt hij dat de mededeling van de burgemeester onjuist is. Immers volgens hem was de link al direct door gekoppeld naar de gemeente site en had er dus helemaal geen aanpassing plaatsgevonden. Ook ontkent hij in deze open brief dat er overleg met hem zou zijn geweest.

In de commissie samenleving gaf burgemeester Nienhuis aan dat zij spijt had over de iets te voortvarende informatie in het college bericht. Inderdaad was er geen overleg geweest met de beheerder, hoewel dit wel was overwogen. Dit kwam omdat de link direct naar het digitale meldingsformulier ging en niet naar de voorgaande pagina's waarin gewezen wordt op de mogelijkheid tot contact met onder andere handhaving. Nienhuis benadrukte dat zij veel belang hechtte aan de site van Politiek Café Heemstede gezien de mogelijkheden van openbaar debat. Ook gaf zij aan dat er inderdaad geen eigen meldingspunt was gemaakt op de bewuste site.

Henk van Ommeren