• Eigen Foto

Heemstede kiest voor 'De Wandeling' als nieuwe Belvedère

HEEMSTEDE Het winnende ontwerp voor een nieuwe Belvedère in wandelbos Groenendaal is 'De Wandeling' geworden. Eind vorig jaar kon gestemd worden op zes ontwerpen voor een nieuwe uitkijktoren. 'De Wandeling' kreeg 41 procent van de stemmen, tweede werd 'Bosnest' met 20 procent van de stemmen. Het college van B&W heeft de uitslag op 14 januari formeel vastgesteld.

Van 6 november tot 5 december konden inwoners van Heemstede hun stem uitbrengen op een van de zes ontwerpen voor een nieuwe Belvedère in het Groenendaalse bos. In totaal werden 1.198 geldige stemmen uitgebracht. 'De Wandeling' kreeg 497 stemmen (41 procent), gevolgd door 'Bosnest' met 234 stemmen (20 procent). Gedurende de stemperiode werd een tussenstand bekend. Uit de tellingen op twee tussentijdse peildata (18 november en 29 november) blijkt dat het winnende ontwerp steeds met ruim 40 procent aan de leiding ging.

Als volgende stap gaan de gemeente, de schenker van het geld voor een nieuwe Belvedère en de architect van 'De Wandeling' in overleg. Doel daarbij is om het voorlopige ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp waarin alle drie de partijen zich kunnen vinden.

In december 2018 ontving de gemeente een schenking van 500.000 euro om een nieuwe Belvedère in het Groenendaalse bos te bouwen. De Nieuwe Belvedère past bij de cultuurhistorische waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal. Ooit stond er een uitkijktoren op een heuvel in het noordelijke deel van het wandelbos, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834 en 1839. Het oude gebouw, dat de Belvedère heette, raakte in verval en moest in 1964 worden gesloopt.