• Archief

Heemstede komt met vuurwerk verbod zonder handhaving

HEEMSTEDE Vlak voordat de heer Prins vorige week een petitie indiende bij de commissie samenleving van de gemeente Heemstede over het handhaven op het vuurwerk verbod, kwam er een persbericht van de gemeente over de mogelijkheid voor een vuurwerkverbod per straat.

In het persbericht wordt aangegeven dat de gemeente de bewoners in de gelegenheid wil stellen om in de eigen buurt een vuurwerkverbod in te stellen. De gemeente stelt als alle bewoners uit een straat akkoord zijn, borden ter beschikking tussen 24 december en 1 januari. Opvallend is dat de gemeente daarbij aangeeft, dat zowel de gemeente als de politie hierop niet zal handhaven.

Juist dit is volledig strijdig met de petitie van de heer Prins waarin hij de gemeente verzoekt om te handhaven op artikel 2;73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat dat het verboden is om consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Volgens Prins is deze verordening veel ruimer als de gemeente beweert. Deze zou volgens hem ook gelden op wegen en in plantsoenen. Iets wat volgens het college niet juist zou zijn. Ook zou het volgens Prins niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen voor het mogen afsteken van consumenten vuurwerk rond oud en nieuw. Volgens het college gaat de wettelijke bepaling boven de APV.

De petitie die de heer Prins aanbood was ondertekend door ruim 200 inwoners uit Heemstede. Het dringende verzoek daarin was om als gemeente reeds komende jaarwisseling te handhaven op de APV bepaling. Volgens hem was het voorstel van de gemeente om met een straatverbod te komen een wassen neus. Zelf had hij al eens geprobeerd om in zijn eigen straat een dergelijke afspraak te maken. Dit bleek echter niet mogelijk. Volgens hem kon dit ook alleen in een straat met slechts drie woningen.

Om recht te doen aan de ondertekenaars van de petitie zal deze petitie nog dit jaar besproken worden in de raadsvergadering.