• Archief

Heemstede neemt sportbeleid onder de loep

HEEMSTEDE In de komende vier jaar gaat de gemeente Heemstede het sportbeleid en het stimuleren van sport voor mensen in alle leeftijdsgroepen, onder de loep nemen. De bedoeling is om tot een lokaal sportakkoord te komen.

Henk van Ommeren

Om een gedegen sportnota op te kunnen stellen, wil het college een onafhankelijke sportinformateur inschakelen, wat 15.000 euro gaat kosten. Daarnaast wordt er de komende drie jaar 20.000 euro per jaar besteed aan de uitvoering van de plannen. Een traject wat in totaal vier jaar gaat duren. De genoemde kosten zullen betaald door de Rijksoverheid.

Alle politieke partijen uit de commissie samenleving gaven aan dat zij het belangrijk vonden dat er veel aandacht is voor sport, mede als onderdeel van het sociale beleid van de gemeente. Dit ondanks het feit dat er in Heemstede al veel beoefenaars van sport actief zijn en er mooie sportaccommodaties aanwezig zijn. Wethouder Sjaak Struijf benadrukte dat het hierbij niet alleen om sport in verenigingsverband gaat. Juist in de huidige maatschappij zijn er veel mensen, die individueel sport willen bedrijven, welke niet in verenigingsverband plaatsvinden. Ook dit moet gefaciliteerd kunnen worden. De reden dat dit traject vier jaar gaat duren heeft vooral ook te maken met de aanbesteding voor onder meer het zwembad. De nota op zich zal binnen twee jaar na een participatie traject kunnen worden vastgesteld.