• Eigen Foto

Kritiek op ontwerpen Belvédère

HEEMSTEDE De zes ontwerpen voor de nieuwe villa Belvédère, die via een ontwerp wedstrijd zijn voorgelegd, zijn volgens veel bewoners lelijk, waarbij zelfs het woord crematorium wordt gebruikt. Dit signaal kwam uit de commissie ruimte van de gemeenteraad van Heemstede.

Diverse raadsleden gaven aan geluiden te hebben gehoord, dat geen van de ontwerpen als passend worden beschouwd. "Een crematorium waar je urnen in kunt plaatsen", was wat een van de ontwerpen werd genoemd. Oscar Boeder (CDA) vroeg zich af, of de ontwerpen wel passen binnen de vooraf gestelde kaders en of de schenker die de herbouw mogelijk maakt, zich wel kan vinden in de ontwerpen. Wethouder Nicole Mulder gaf aan dat volgens de commissie die de ontwerpen heeft beoordeelt dit wel het geval was. Rik de Valk (HBB) kwam met een voorstel om het winnende ontwerp daarna nog eens te laten toetsen ten opzichte van de mogelijkheid van een replica van de bestaande villa. Ondanks de kritiek nam de commissie geen besluit om iets van de huidige procesgang van stemmen tussen de zes ontwerpen door bewoners af te wijken.

Bij de behandeling van de procesaanpak Heemsteedse Dreef kwam het verzoek van bewoners om een extra stuk asfalt te vervangen door fluisterasfalt. Dit om de geluidshinder te verminderen. Wethouder Annelies van der Have antwoordde hierop dat er geen ruimte binnen het bestaande budget was. Het betreffende stuk weg is nog niet aan het einde van de economische levensduur. Wel komt zij schriftelijk terug op enkele vragen van de commissie over onder andere kosten.