• Archief

Lasten in Heemstede stijgen met 8,7 procent

HEEMSTEDE Ondanks alle taken die door de Rijksoverheid zijn overgedragen naar de gemeenten, met beperkte middelen, is het college van de gemeente Heemstede er toch in geslaagd om met een sluitende conceptbegroting te komen. Wel stijgen de lasten van het gemiddelde gezin met 8,7 procent.

Henk van Ommeren

De voor financiën verantwoordelijke wethouder Nicole Mulder presenteerde met enige trots deze sluitende begroting: "Er is ruimte voor allerlei nieuwe initiatieven en de uitvoering van moties die door de gemeenteraad in de discussie over de kadernota zijn vastgesteld. Tevens is gelukt om onze doelstelling te realiseren om voor komend jaar de Algemene Reserves te ontzien. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de september circulaire waarin de uitwerking van Prinsjesdag is verwerkt. Hieruit blijkt dat wij in staat zijn om de parkeertarieven in 2020 ongewijzigd te laten en een verhoging pas in 2021 door te voeren. Een en ander is ook mogelijk omdat wij met de stofkam allerlei projecten hebben bekeken en daarin een aardige besparing kunnen realiseren."

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De stijging van de woonlasten voor ieder gezin is aanzienlijk. Mulder: "Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging van de kosten van de Afvalstoffenheffing. Tot vorig jaar hadden wij een drie jaar geleden in het leven geroepen reservepotje. Hiermee werd een deel van de stijging in de afgelopen jaren beperkt. Dit potje is nu op waardoor de kosten stijgen. Daarnaast berekenen wij de werkelijke kosten van afvalverwerking door aan de bewoners in de Afvalstoffenheffing. Ook blijkt het percentage restafval de afgelopen gestegen, waarschijnlijk door een beter economische situatie. En dat is juist het onderdeel wat ons het meeste kost. Wij zullen acties ondernemen om te trachten de bewoners hun afval beter te laten scheiden." De verhoging van de Afvalstoffenheffing bedraagt bijna 20 procent. Doordat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) slechts een kleine verhoging laat zien en de Rioolbelasting zelfs gelijk blijft, valt het percentage verhoging van de woonlasten met 8,7 procent uiteindelijk nog mee.