• Archief

Plan Haven Heemstede gaat van start

HEEMSTEDE De politieke partijen in Heemstede zijn van mening dat er zo snel mogelijk gestart moet worden met het plan Haven van Heemstede. De commissie ruimte van de gemeente adviseert dan ook unaniem om akkoord te gaan met het voorstel van het college.

Toch waren er vooraf nog een aantal vragen waarop de commissie antwoord wilde hebben. Eveline Stam (VVD) maakte zich vooral zorgen over het feit dat de gemeente bij de exploitatie van dit project als ondernemer gaat fungeren. In aanvulling daarop wilde Bram Verrisp (Groen Links) weten of hierover contact is geweest met de belastingdienst. Wethouder Nicole Mulder meldde dat dit niet het geval was. Volgens haar zijn de risico's zeer beperkt. Bovendien zal de situatie ieder jaar opnieuw bekeken worden.

LIGPLAATSEN In de commissie waren er ook zorgen over de kosten van de ligplaatsen, namelijk 1.315 euro exclusief BTW per jaar, In de directe omgeving zouden deze kosten veel lager zijn, namelijk 200 euro. Volgens wethouder Mulder zijn de ligplaatskosten vooral gebaseerd op vergelijkbare situaties in de omgeving. Bij de betreffende ligplaatsen zijn bovendien allerlei voorzieningen die elders ontbreken. De tarieven voor passanten gelden alleen in geval van overnachtingen met een maximum van drie nachten. Op de vraag of er gekeken kan worden naar tarieven bij een verblijf van langer dan drie uur, antwoordde Mulder dat dit weinig toegevoegde waarde zou hebben. De exploitatie van de haven is vooral afhankelijk van de opbrengst van de vaste ligplaatsen. De verwachte 600 overnachtingen op jaarbasis van passanten, had hierop weinig effect.

HORECA Op de vraag over de horeca mogelijkheden meldde Mulder dat de raad zelf in een voorgaande periode gesteld had dat er een mogelijkheid moest zijn voor de horeca om ook in de avond geopend te zijn. Oscar Boeder (CDA) vroeg zich af of de PFAS problematiek niet voor vertraging kon zorgen bij de uitvoering van het project. Dit met name voor het uitbaggeren van de haven. Volgens Mulder levert PFAS geen beperkingen op met betrekking tot de bouw van de haven, hooguit bij het baggeren. Het project kan dan ook sowieso van start gaan.

Henk van Ommeren