• Archief

Schenker is niet tevreden over ontwerpen Belvédère

HEEMSTEDE In 2018 besloot de heer Bids, mede namens zijn inmiddels overleden zuster, een schenking te geven aan de gemeente Heemstede ten behoeve van de nieuwbouw van de uitzichttoren Belvédère. Inmiddels blijkt de schenker niet tevreden te zijn over het proces en de ontwerpen die zijn gemaakt.

Nadat deze schenking bekend werd, zijn er afspraken gemaakt over de verdere procesgang. Het college wilde hierbij de bewoners zo veel mogelijk betrekken en laten meebeslissen. Dit leidde tot een ontwerpwedstrijd waarbij bewoners over zes ontwerpen mochten stemmen. Daarbij werd de suggestie gewekt dat de schenker zich in deze gang van zaken kon vinden. Dit bleek niet geval tijdens een vergadering van de Commissie Samenleving. Namens de schenker sprak Alberdine Verwey de commissie toe. Volgens haar was er bij het opstellen van de schenkingsakte een schets bijgevoegd, waarin een aantal wensen van de schenker waren weergegeven. Hij wilde ook betrokken blijven bij de verdere gang van zaken.

BETROKKEN Helaas kwam hier volgens Verwey weinig van terecht. Pas eind november was er voor het eerst weer contact. Hierbij werd al te kennen gegeven welk ontwerp waarschijnlijk zou winnen (de mogelijkheid tot stemmen gold tot 5 december). De heer Bids had daarbij gemeld dat hij dit de minst slechte van alle slechte ontwerpen vond. Door geen van de ontwerpers was contact opgenomen met hem, om zijn ideeën te kunnen weergeven. Verwey kwam met het voorstel om met de winnende architect en de schenker in goed overleg nieuwe ontwerpen te laten maken.

KRITISCH De commissie reageerde kritisch op de gang van zaken ook over de eigen inbreng van de gemeenteraad. Michel Radix (VVD) vroeg zich af, of aanpassingen achteraf mogelijk waren. Over het algemeen houden architecten nogal sterk vast aan hun eigen ontwerp. Wethouder Nicole Mulder gaf aan dat overleg met de architect mogelijk was. Immers de architecten hadden een schetsontwerp gemaakt. Aanpassingen zijn wel mogelijk. Zij gaf aan dat er overleg zal plaatsvinden met de schenker, zodat ook hij zich zou kunnen vinden in het uiteindelijke ontwerp.

Henk van Ommeren