• Archief

Verwarring over subsidie bibliotheek in raad

HEEMSTEDE Bij de behandeling van de subsidie aanvraag voor de bibliotheek in Heemstede voor 2020 in de commissie samenleving, was op verzoek van D66 besloten dat hierover verder gediscussieerd zou worden in de raadsvergadering. In de raadsvergadering ontstond complete verwarring over de besluitvorming.

Jan Duinker (D66) gaf tijdens de behandeling van de aanvraag in de commissie aan dat hij wat problemen had met het percentage indexering, waardoor de subsidie 50.000 euro hoger uitkwam. Hierover wilde hij in de raad toch wat meer duidelijkheid. De toelichting op deze indexering door wethouder Sjaak Struijf tijdens de raadsvergadering gaf vervolgens voldoende duidelijkheid. Echter er ontstond een discussie over het aantal functieplaatsen in de 'frontoffice' (het eerste contact met de klanten, red.) en de overige plaatsen. Volgens diverse partijen was de verdeling van de kosten tussen de regionale bibliotheken niet echt transparant. Bovendien was er onduidelijkheid over de inzet van vrijwilligers welke positief zou kunnen werken op minder hoge loonkosten van de bibliotheek in Heemstede.

Wethouder Struijf legde uit dat de bezetting van de frontoffice specifiek ten laste van Heemstede kwamen. Minder specifiek was de overige bezetting. Omdat daar een wisselwerking is met andere bibliotheken wordt er gewerkt met een verdeelsleutel. De inzet van vrijwilligers was volgens hem een lastiger punt. Deze werken veelal voor andere organisaties. Toch zijn de openingstijden van de bibliotheek door de inzet van deze vrijwilligers wel ruimer.

Volgens Thera van der Heijden (Groen Links) hoorde deze discussie helemaal niet thuis in deze raadsvergadering. Immers alleen D66 had gevraagd om een toelichting op de percentages. Rik de Valk (HBB) was het hier totaal niet mee eens. Volgens hem werden sommige niet gesteld als in de commissie al bleek dat het in de raad behandeld zou worden. Een principieel standpunt dus. De verwarring die hierdoor ontstond, leidde tot het staken van de stemmen. Uiteindelijk werd besloten om schriftelijk vragen te stellen en dit punt opnieuw in de raadsvergadering van december aan de orde te stellen.

Henk van Ommeren