• Archief

Weerstand tegen fietspad Waterleidingduinen

HAARLEM Er is een forse weerstand gekomen op het plan om een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen aan te leggen. Dat bleek donderdag tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling. Het plan om een fietsverbinding aan te leggen tussen Pannenland en de Oase heeft flink reacties bij de gemeente opgeleverd en ook tijdens de vergadering meldden zich drie insprekers die het niet met het fietspad eens zijn. Volgens hen kan het ten koste gaan van de unieke kwaliteiten van het gebied en is het gevaarlijk voor bedreigde zandhagedissen die door fietsers worden aangereden. Momenteel zijn de waterleidingduinen enkel toegankelijk voor voetgangers.

Meerdere partijen hebben aangegeven tegenstander te zijn van het plan, waaronder het CDA, de VVD, SP, OPHaarlem en Actiepartij. De PvdA is terughoudender omdat de duinen toch voor een groot deel grondgebied van Zandvoort en Amsterdam zijn.

Wethouder Berkhout probeerde de insprekers en critici gerust te stellen omdat er ook in andere gemeenteraden uit de regio nog wijzigingen in het plan kunnen komen. Maar Maarten Wiedemeijer (PvdA) vroeg zich af of dat niet betekent dat de discussie in de raad niet eigenlijk een soort 'wassen neus' was omdat amendementen op het plan dan toch niet echt uitgevoerd zouden kunnen worden. Wethouder Berkhout gaf aan dat een beperkte invloed uit Haarlem nu eenmaal een beperking is van regionale samenwerking.

Joost Verhagen