• Eigen Foto

Zes ontwerpen in de running voor nieuwe Belvedère

HEEMSTEDE Inwoners van Heemstede kunnen tot 5 december hun stem uitbrengen op een van de zes ontwerpen voor een Nieuwe Belvedère in het wandelbos Groenendaal via www.heemstede.nl/belvedere. 

De ontwerpen zijn afkomstig van zes architecten en ontwerpers, die via een besloten uitvraag hun visie op de Nieuwe Belvedère hebben weergegeven. De zes ontwerpen zijn ook te bewonderen in het Raadshuis en bij Plein1. Hier is ook hulp aanwezig bij het online stemmen. De inwoners van Heemstede bepalen welk ontwerp zal worden gerealiseerd op de oude plek van de Belvedère. Stemmen kan online via een stemformulier op www.heemstede.nl/belvedere. Hier zijn ook de zes ontwerpen te zien.

HISTORIE Ooit stond er een uitkijktoren in het Groenendaalse Bos. De toren stond op een heuvel in het noordelijke deel van het wandelbos en werd ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839. Het oude gebouw, dat de Belvedère heette, werd in 1964 gesloopt. De restanten zijn nog te vinden in het gedeelte van het wandelbos dat nu een losloopgebied voor honden is; een klinkerpad loopt naar de top van de heuvel, waar vandaan bezoekers vroeger een weids uitzicht hadden. Het gebouw raakte verwaarloosd en is in de jaren '60 uit het bos verdwenen. De Nieuwe Belvedère past bij de cultuurhistorische waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal.