• Eigen Foto

Schriftelijke vragen over gasloze optie Havendreef

HEEMSTEDE D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de optie om de nieuw te bouwen terraswoningen aan de Havendreef gasloos op te leveren. De partij wil onder andere weten of het klopt dat nieuwe bewoners van de in aanbouw zijnde terraswoningen aan de havendreef 42.000 euro extra moeten betalen als zij hun huis gasloos opgeleverd willen krijgen. D66 heeft begrepen dat nieuwe bewoners deze optie pas begin juli te horen hebben gekregen. Met een deadline op 20 juli is er zeer weinig tijd is om extra financieringsmogelijkheden te bekijken en realiseren. D66 wil graag van het college weten of zij ook vindt dat deze ontwikkeling niet bijdraagt aan het in gang gezette beleid om Heemstede duurzamer te maken en dat deze ontwikkeling niet past bij de komende energietransitie. ,,Gasloos bouwen is immers de norm en daarover heeft Heemstede onlangs een intentieverklaring getekend", zo vindt D66. De Democraten willen tevens van het college weten of zij genegen is om op zeer korte termijn met HBB om de tafel te gaan om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat alle huizen tegen redelijke kosten gasloos opgeleverd kunnen worden. Daarnaast ziet D66 graag dat de deadline voor de keuze in elk geval een aanzienlijke periode opgeschort wordt omdat elke gasloze woning bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het college.