Stichting Manpadslaangebied start petitie

HEEMSTEDE De Stichting Manpadslaangebied is een petitie gestart via www.petities.nl voor ondersteuning van haar Natuurplan Manpadslaan, tegen bebouwing van het gebied en het speelveld aan de Linge. De uitgangspunten van het natuurplan zijn het gebied open en groen te houden met veel ruimte voor natuur en recreatie, een recreatiegebied met betekenis voor heel Heemstede en de regio, activiteiten en voorzieningen die een relatie hebben met groen, water, natuur en tuinbouw. Onderdeel van het natuurplan is het behouden van de volkstuinen.