• Juan Christoffels (tweede van links) neemt de Erfgoedprijs in ontvangst.

    Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Stichting tot behoud St. Lucia Klooster ontvangt Erfgoedprijs

HEEMSTEDE De voorjaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek van 7 juni in de Burgerzaal van het Raadhuis werd druk bezocht. Op het programma stonden een lezing over de geschiedenis van Landgoed Berkenrode aan de Herenweg en over plannen om het park op te knappen.

Ellen Toledo

Maarten van Eeghen, een van de leden van de familie Van Eeghen die Berkenrode bezit, ging in op het verleden en heden van deze buitenplaats. Er zijn plannen om Berkenrode meer toekomstbestendig te maken, achterstallig onderhoud aan te pakken en als financiering hiervoor een drietal villa's te bouwen. Deze plannen werden toegelicht door Peter Verhoeff van de Stichting In Arcadië. Ook werd de winnaar van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2018 bekend gemaakt. De drie genomineerden voor de Erfgoedprijs waren Hans Krol voor zijn weblog Librariana, het Noord-Hollands Archief voor het digitaliseren van de gemeenteraadsnotulen 1907- 1990 en de Stichting tot behoud van het St. Lucia Klooster Bennebroek. De prijs, die werd toegekend door een onafhankelijke jury, bestaande uit Olga van der Klooster (voorzitter), Florianne van Hees-Simons, Rob Hinse, Wim de Wagt en Johannes van de Weiden ging naar de Stichting tot behoud van het St. Lucia Klooster Bennebroek. Olga van der Klooster: ,,Het is een dapper initiatief van Juan Christoffels en de Stichting tot behoud van het St. Lucia Klooster. Het project is geheel vanuit de burgers ontstaan; zij hadden de moed en het inzicht en durfden er geld in te steken in een tijd dat marktpartijen het vanwege de economische crisis niet aandurfden. Zij zijn liefdevol en zorgvuldig om gesprongen met het monumentale gebouw, dat in veel opzichten en kennis van zaken is gerestaureerd". De Erfgoedprijs, een door de Heemsteedse edelsmid Christine van der Velden ontworpen penning, werd in ontvangst genomen door Juan Christoffels. De beide andere genomineerden ontvingen een oorkonde.