• Archief

Strijd tegen komst Formule 1 op circuit Zandvoort

ZANDVOORT ,,Het circuit in Zandvoort is 57 keer in overtreding geweest. Waarom handhaaft ODIJ (Omgevingsdienst IJmond, red.) dan niet?" Dat vraagt Karel van Broekhoven zich al enige tijd af. Hij is de voorzitter van Platform Rust bij de Kust, dat sinds november 2017 actief is om geluidsoverlast van het circuit Zandvoort terug te dringen.

Aanleiding voor de oprichting van het platform is de aankondiging van prins Bernhard in november 2017 om de Formule-1 races naar Zandvoort te halen. En dat ging een aantal organisaties in de omgeving te ver, reden om bij elkaar te komen. Van Broekhoven: ,,De geluidsoverlast van het circuit is zonder de Formule-1 al niet te verdragen voor omwonenden en bezoekers van het duingebied, laat staan met een F-1 race". De voorzitter van het platform heeft in 2018 nauwgezet de meldingen gevolgd en is naar aanleiding van het overzicht van het circuit zelf tot de conclusie gekomen dat er 57 keer een overtreding heeft plaatsgevonden.

Van Broekhoven heeft namens het platform meerdere malen de overschrijding van de norm aangekaart bij de Omgevings Dienst IJmond (ODIJ), die namens vijftien omliggende gemeenten onder andere de geluidsnormen in de regio moet bewaken. Ook het circuit van Zandvoort valt onder de verantwoordelijkheid van ODIJ. Volgens Van Broekhoven handhaaft de omgevingsdienst echter niet. ,,Zij geven hiervoor geen afdoende verklaring. Het Platform Rust bij de Kust vraagt zich af hoe dat mogelijk is? Zien en horen dat het circuit Zandvoort overtredingen begaat -57 in dit geval- en je handhaaft niet. Wat of wie weerhoudt ODIJ om te handhaven? Als ik te hard rijd, krijg ik ook - en terecht - een bon. Dit geldt echter niet voor het circuit Zandvoort. Het lijkt wel alsof ODIJ de voorwaarden bij de vergunning niet serieus neemt. Het gaat om geluidsnormen die zeer ruim zijn, en daarom wil RbdK dan ook niet dat deze ook nog eens worden overschreden". Momenteel overweegt het Platform Rust bij de Kust gerechtelijke stappen tegen ODIJ.

Van Broekhoven vraagt zich af hoe het kan dat de geluidsniveau's die Circuit Zandvoort voortbrengt, in Nederland als acceptabel worden gezien. ,,Gek genoeg heeft het circuit van Zandvoort een milieuvergunning die 365 dagen per jaar heel veel lawaai toestaat. Over het meten van het geluid valt ook nog wel wat op te merken. Bij geluidsmetingen gaat het om gemiddelden. Het gaat niet om het werkelijke geluid dat geproduceerd wordt. Het lawaai kan dus gedurende de dag hoger liggen dan het toegestane gemiddelde. De instanties hebben het bij metingen dikwijls over hoe het geluid wordt ervaren. Alsof het om een individuele beleving gaat. Je kan ook zeggen er wordt niet adequaat gemeten. 273 Dagen herrie staat niet meer in verhouding tot wat het kustgebied zo aantrekkelijk maakt voor veel omwonenden en bezoekers".

Platform Rust bij de Kust wil graag in gesprek met het circuit van Zandvoort over de overlast, maar volgens Van Broekhoven wordt er niet op de uitnodiging van het platform ingegaan. ,,Hopelijk verandert er in de toekomst toch wel een en ander, want zeg nou zelf: 273 dagen herrie in 2018 in een prachtig natuurgebied, is dat niet een beetje veel?"