• Eigen Foto

Veel vragen over nieuwe oversteekplaatsen

HEEMSTEDE Zondag 23 september zijn op de Binnenweg en Raadhuisstraat oversteekplaatsen aangelegd. De gemeente heeft veel reacties ontvangen over het uiterlijk van deze nieuwe oversteekplaatsen. Veel mensen vragen zich af waarom er niet gewoon zebrapaden zijn aangelegd.

Er is door de gemeente een bewuste keuze gemaakt met de aanleg van oversteekplaatsen in plaats van zebrapaden. Een zebrapad gaat van trottoir naar trottoir, maar zowel de Binnenweg als Raadhuisstraat is ingericht als 'shared space'. Of eenvoudiger gezegd: een stoep en weg op één niveau. Een zebrapad is dan niet mogelijk. De aangelegde oversteekplaatsen zijn stroken met markeringen die extra attentiewaarde hebben voor zowel voetgangers als automobilisten. Meer informatie hierover is te vinden op www.heemstede.nl.