• Raymond Borghardt

Veiligheid in de Haarlemse regio - deel 3

REGIO In de veiligheidsketen heeft de gemeente een grote rol. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en we kennen allemaal de toezichthouders en parkeercontroleurs. Naast deze functionarissen zijn er op het gemeentehuis diverse personen voor de burger aan het werk. Voor de meeste mensen zijn ze onzichtbaar, maar ze doen belangrijk werk. Het toetsen van bouw- en evenementenaanvragen zijn een onderdeel hiervan. Dick Nieuweboer, de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Heemstede, is hier een voorbeeld van.

Nieuweboer is geen ambtenaar die continue achter zijn bureau zit. Hij staat soms letterlijk met zijn voeten in het bluswater. ,,Een onderdeel van mijn werk is hardpiket. Dit betekent dat ik bij een calamiteit naar het incident moet. Is er een grote brand in de regio, al is het de nacht, dan word ik opgeroepen. Als gemeente ben je een spin in het web. De burgemeesters zijn bestuurlijk verantwoordelijk. Als gemeente heb je verschillende kerntaken van communicatie tot aan bevolkingszorg. Na zo'n inzet zit ik wel weer in de ochtend achter mijn bureau. Een heel enerverende baan".

Naast de actie is de beleidsmedewerker uiteraard verantwoordelijk voor het beleid. Iedere vier jaar wordt er een nota integrale veiligheid geschreven. Dit is de basis van het veiligheidsbeleid. Met een akkoord van de politiek. Ook het voorbereiden van diverse overleggen en het adviseren van de burgemeester horen bij het werk. ,,Samen met een collega doen we al het beleidsmatige en voorbereidende werk op het gebied van de sociale veiligheid. Andere afdelingen doen de zogenaamde fysieke veiligheid. Dit is onder andere het toetsen van bouwbesluiten en inspecties". Er zijn structurele en adhoc overleggen. ,,Vier keer per jaar is er een overleg tussen de burgemeester, politie en openbaar ministere. De driehoek. Hier worden zaken op elkaar afgestemd. Uiteraard heb ik met de politie veel frequenter contact dan alleen de driehoek. Ons doel is om waar mogelijk verstoring van de openbare orde voor te zijn. Het netwerken is essentieel".

In Heemstede wordt er veel gedaan aan preventie. Rondom scholen, opvoeding, evenementen, verkeersveiligheid, ondernemen, et cetera. Preventie is een substantieel onderdeel van veiligheid. Het lijkt zo gewoon om ons veilig te voelen. Veelal wordt niet beseft dat de gemeente en mensen als Nieuweboer hierin een grote rol hebben. ,,Veilig kunnen ondernemen is een goed voorbeeld. De actieve winkeliersvereniging Binnenweg Raadhuisstraat heeft een keurmerk veilig ondernemen (KVO). Dit keurmerk bestaat uit een aantal sterren. Het aantal geeft aan hoe schoon, sociaal en fysiek veilig een winkelstaart is. Inmiddels zijn er 4 van de maximaal 5 sterren behaald".

Op het gebied van veiligheid zijn er twee onderwerpen die regelmatig terugkomen: inbraken en de jeugd. ,,Sommige jongeren veroorzaken weleens overlast. Dit kan gaan over geluidsoverlast of hinderlijk op een plek staan". Er zijn geen overlast gevende of criminele groepen. De gemeente en partners investeren op de jongeren. Het is gesprek blijven voorkomt al vee zaken. ,,Regelmatig organiseert WIJ Heemstede activiteiten voor jonge kinderen. Het scheelt ook wanneer je elkaar kent. Het is dan veel makkelijker om elkaar dan aan te spreken of even bij de ouders langs te lopen. Een buurtfeest of BBQ kan hierbij ook helpen".

Inbraken blijven prioriteit houden, deze hebben een enorm effect op de slachtoffers. ,,Je ziet soms een piek van inbraken, we beseffen dat dit erg ingrijpend is". De gemeente heeft in samenwerking met onder andere de politie en verhuurders voorlichting gegeven. ,,Gezamenlijk proberen we de daders te pakken maar de Heemstedenaren kunnen ons hierbij helpen. Wanneer je de deur uitgaat, al is het heel kort sluit deze af met de sleutel. Zorg dat je ramen dicht zijn en laat s avonds bijvoorbeeld een lamp branden. Zie je iemand in de straat die zich verdacht gedraagt groet hem dan even. Inbrekers willen niet herkent worden. Buurtpreventie of een whatsapp groep kunnen ook een middel zijn. Ben je getuige van een incident bel dan altijd 112 en probeer een goed signalement te geven".