• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Verkeersouders laten vanavond van zich horen in commissie

HEEMSTEDE De directeur van de Bosch en Hovenschool en verkeersouder Inge Carton zijn vanavond te gast in de commissie Ruimte van de gemeente Heemstede om daar in te spreken over de in hun optiek onveilige en onoverzichtelijke oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Herenweg/Adriaan Pauwlaan. Dit is een druk bezette route naar de basisscholen Bosch en Hovenschool, de Crayenester en Jacobaschool, en ook een veel gebruikte route naar het treinstation. Volgens Carton is het daar al meerdere keren fout gegaan. Dat is al eerder bij de gemeente neergelegd, zonder resultaat. "Tijd om er opnieuw aandacht voor te vragen dus. Samen met de kinderen en ouders die gebruik maken van de oversteek willen we laten zien dat het zo niet langer kan. Dat hebben we vanmorgen kracht bijgezet door met z'n allen in een lang lint gehuld in fluoriserende hesjes over te steken". 

Carton laat weten sinds de zomer van 2017 over de situatie in gesprek te zijn met de gemeente. Inmiddels hebben meerdere wethouders, de burgemeester en verkeerskundigen de oversteek bezocht. Allen erkennen de onveilige situatie. Dit geldt overigens ook voor de provincie en de fietsersbond die reeds in 2018 de oversteek als gevaarlijke oversteek hebben bestempeld en die hiervoor een subsidiebudget van 50 procent ter beschikking stellen. "Ook hebben wij zelf met hulp van een eigen verkeerskundige en vader van kinderen op de Bosch en Hovenschool al meerdere suggesties ter verbetering gedaan. De actie blijft echter uit. Daarom zal ik vanavond met de directeur van de Bosch en Hovenschool inspreken bij de commissie Ruimte van de gemeente Heemstede. Mede met oog op de begroting 2020 willen we dit opnieuw bij de commissie onder de aandacht brengen en een dringend beroep op doen om de Oversteek volgend jaar aan te pakken. We willen concrete toezeggingen. Te meer ook omdat in het collegeakkoord duidelijk is uitgesproken dat ook zij veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers willen en er onlangs een motie is aangenomen waarin staat dat het budget voor veilige oversteekplaatsen wordt verdubbeld".