• Carel le Brun

Verkeersdruk in Heemstede steeds hoger

HEEMSTEDE De verkeersdruk in Heemstede op de doorgaande wegen wordt steeds hoger en die ontwikkeling zal zich voortzetten. Tijd om maateregelen te bedenken om de situatie aanvaardbaar te houden, zo vindt de gemeente. ,,En dat kunnen wij niet alleen", aldus wethouder Heleen Hooij donderdag 23 november tijdens een bijeenkomst op het raadhuis. Meer dan honderd belangstellenden hadden zich aangemeld om mee te denken over verkeersoplossen.

De bijeenkomst stond onder leiding van Hans Luiten, voormalig wethouder uit Zaandam. Verkeersadviseur Tim Bunschoten van het bureau Goudappel Goffeng presenteerde cijfers over de verkeersbewegingen op de drukste wegen. Uit die cijfers blijft dat van het autoverkeer op de Dreef ruim 50 procent doorgaand verkeer betreft en dat percentgage ligt nog hoger op de Zandvoortselaan en de Cruquiusweg. Voor de Herenweg en de Johan Wagenaarlaan ligt dat percentage ongeveer 10 procent lager. Slechts 5 procent van het autoverkeer op de drukste wegen is plaatselijk verkeer. Het overige verkeer komt van buiten Heemstede met bestemming Heemstede of rijdt juist Heemstede uit. De cijfers maken duidelijk dat alleen in samenspraak met Provincie en buurgemeenten een oplossing kan worden bereikt. Haarlems stadsbouwmeester Max van Aerschot vergelijkt de situatie met het menselijk lichaam. ,,Als het bloed niet goed stroomt, ontregelt dat je lichaam en dan moet je dotteren. Wij hebben het verkeer laten stromen zonder te sturen", aldus van Aerschot, die meent dat achteraf gezien de Randweg er niet had moeten komen en dat oude tramverbindingen worden gemist. Die oude tramtrajecten kunnen alsnog gebruikt worden voor de aanleg van een lightrailsysteem. Een Mariatunnel van 800 miljoen lijkt hem geen reële optie.

Bewoners van de Lanckhorstlaan (13.000 auto's per dag) stellen bij monde van Rob de Jong voor om de Lanckhorstlaan voor autoverkeer te sluiten en het verkeer via de Spanjaardslaan te leiden. Filmpjes lieten zien hoe druk het op die laan is dat dat mening vrachtwagen de laan, ondanks het verbod, toch berijdt. Eenrichtingsverkeer en een snelheidsbeperkingen zouden ook opties. In tien groepen werd vervolgens door de deelnemers nagedacht over oplossingen. Soms waren de meningen tegengesteld. Zo benoemden deelnemers doorstroming bevorderende maatregelen als een groengolf een oplossing, terwijl anderen juist meer vertragende omstandigheden willen inbouwen om autoverkeer te ontmoedigen. Andere ideeën betroffen het meer betrekken van de Leidse Vaartweg bij de verkeersafhandeling, het creëren van snelle fietsroutes, het aanbrengen geluiddempend asfalt en een rotonde bij de Javalaan/Cruquiusweg. Een betere aansluiting van de Spanjaardslaan op de Randweg en een snelheidsbeperking op alle doorgaande wegen werd ook geopperd. Zorgen zijn er ook, zoals de invloed van mogelijke F1 races in Zandvoort, de eventuele aanleg van de Duinpolderweg en nieuwbouwprojecten die voor meer verkeer zorgen.