• Eigen Foto

Vignet Gezonde School voor OBS Hannie Schaft

ZANDVOORT OBS Hannie Schaft heeft wederom het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Hannie Schaftschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria, die zijn opgesteld door deskundigen van diverse landelijke organisaties.

Werken aan de gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezonde leefstijl. Zo zorgt de Hannie Schaftschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding, Sport en Bewegen. Hiervoor worden diverse activiteiten ingezet, zoals bijvoorbeeld: het schoolfruit en de sportclinics. Het nieuwe bord met het logo hangt in de school.