• Carel le Brun

Viskraam aan Jan van Goyenstraat blijft staan

HEEMSTEDE Het echtpaar Molenaar mag vooralsnog met hun viskraam op hun standplaats in de Jan van Goyenstraat blijven staan. Dat heeft het college van de gemeente Heemstede onlangs besloten.

Toen het echtpaar Schenk het winkelpand aan het Van Ostadeplein 4 in 2015 kocht, bleek er voor het pand geen huurder te vinden. Gegadigden haakten af vanwege de viskraam van Molenaar die op vrijdag en zaterdag voor het pand staat opgesteld. De pandeigenaren menen dat de viskraam er onrechtmatig staat, omdat de viskraam in 2013 is vervangen door een grotere kraam, zonder hiervoor vergunning te hebben aangevraagd. Bovendien zou de grotere wagen meer baklucht produceren. De gemeente, zich bewust van de omissie bij de vervanging van de wagen en tevens niet echt blij met de huidige locatie, ging op zoek naar een andere standplaats in de straat. Een gedoogbeschikking zorgde er voor dat de kraam kon blijven staan. Een alternatieve standplaats kwam er echter niet omdat andere locaties leidden tot protesten van omwonenden. Vervolgens werd een nieuwe standplaatsvergunning voor de huidige locatie verleend. De pandeigenaren en twee andere omwonenden maakten vervolgens bezwaar tegen de gedoogbeschikking en de nieuwe standplaatsvergunning. Bovendien eisten zij handhaving (verwijderen van de viskraam).

Tijdens een zitting van de bezwarencommissie op 29 juni verklaarde de eigenaar van de mobiele viskar dat de huidige wagen slechts 2m2 groter was dan de vorige, maar dat de gemeente de luifel van de wagen is gaan meenemen bij de maatvoering. Die luifel was er altijd al. Ook verklaarde de ondernemer dat hij dezelfde bakapparatuur gebuikt als in zijn vorige wagen en zelfs minder bakt, omdat de vraag naar gebakken vis afneemt. Schenk verklaarde dat de gemeente had toegezegd een andere standplaats aan te zullen wijzen en hij is van oordeel dat die afspraak moet worden nagekomen.

Het college besluit het advies van de bezwarencommissie over te nemen en dat advies pleit in het voordeel van Molenaar. Weliswaar is de huidige situatie in strijd met het bestemmingsplan vanwege de grotere afmeting van de wagen, maar die strijdigheid kan worden opgeheven door het aanvragen/verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning. Dan kan ook het gedoogbesluit worden ingetrokken. Door deze 'bijzondere omstandigheid' kan worden afgezien van handhaving. In het besluit gaat het college ervan uit dat er geen toegenomen geurbelasting is ontstaan, omdat Molenaar nog steeds dezelfde apparatuur gebruikt als in de vorige wagen en er geen toegenomen bakactiviteit is ontstaan. Een nieuwe geuronderzoek is daardoor niet aan de orde. Verder laat de gemeente meewegen dat de nieuwe pandeigenaar wist dat er al 25 jaar een viswagen op twee dagen per week voor het pand staat. Bovendien zijn er in al die jaren nimmer klachten geuit over geuroverlast.

Als reactie op het collegebesluit laat pandeigenaar Schenk weten in beroep te gaan tegen het besluit van het college. De gemeente zou hem toegezegd hebben dat de kraam verplaatst wordt.