• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Voedselbank na 15 jaar onmisbaar

REGIO Het klinkt tegenstrijdig maar ondanks de toenemende welvaart, wordt de armoede in ons land groter. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om dit te realiseren, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren, zodat armoede wordt bestreden en verspilling van voedsel wordt tegen gegaan.

 

Armand Hamers, voorzitter Stichting Voedselbank Haarlem e.o. vertelt: ,,Dit is het centrale punt waar alle goederen binnen komen. Van hieruit wordt alles gedistribueerd naar de verschillende uitdeelpunten, waarvan deze locatie Oostvest ook een uitdeelpunt is. In dit pand zijn wij 12 jaar geleden als een soort anti-kraak voor de gemeente Haarlem begonnen. Het pand is megagroot en niet efficiënt, maar we waren blij dat we iets hadden. De gemeente Haarlem gaat het gebied waar dit pand is gelegen nu herontwikkelen, dus wij verhuizen over enkele maanden naar een ander pand in Haarlem, hier aan de overkant". De voorbereidingen voor de verhuizing zijn al in volle gang met behulp van de 130 vrijwilligers die op de locatie werkzaam zijn. Naast het feit dat vrijwilligerswerk voor een zinvolle dagbesteding zorgt, ontstaan hier ook vriendschappen, de mensen ontbijten en lunchen samen en hebben het gevoel nuttig bezig te zijn. ,,Er zijn zelfs wachtlijsten om hier als vrijwilliger aan de slag te gaan, dus dat zegt wel iets over de sfeer die hier heerst", aldus Hamers.

,,Toen wij 15 jaar geleden startten, was er volgens de gemeentes en politiek geen armoede in Nederland, terwijl die er volgens ons wel degelijk was. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en zijn er 172 voedselbanken in Nederland. Het erge ervan is dat we ooit opgericht zijn met het ideaal om onszelf overbodig te maken, maar nu we 15 jaar verder zijn, zijn we onmisbaar geworden".  Hoewel het bedrijf door vrijwilligers draaiende wordt gehouden, wordt de Stichting steeds meer benaderd als zijnde een professionele organisatie. Vooral de vereisten op het gebied van voedselveiligheid op grond van de Voedsel- en Warenwet maken het noodzakelijk de bedrijfsvoering aan te passen. ,,Toen wij destijds begonnen, namen wij alleen langhoudbare producten in. Een paar jaar geleden kregen we ook de mogelijkheid om verse producten zoals groenten, fruit, maar ook vers vlees en vis in te nemen van de supermarkten. Hierdoor werd het noodzakelijk dat wij aan de vereisten op het gebied van Voedsel- en Warenwet gingen voldoen, waardoor er een professionaliseringslag is gedaan".

Dit betekent ook dat er meer koel- en vriesinstallaties nodig zijn, en een koelwagen voor verantwoord vervoer van verse voeding. Omdat niet alle uitdeelpunten met deze installaties kunnen worden ingericht, zal op de nieuwe locatie van de Voedselbank Haarlem het zogenaamde 'supermarktmodel' opgestart worden, zodat klanten meer vrije keus hebben in het voedsel waarvan zij gebruik maken. Het gevolg hiervan is dat in ieder geval een aantal uitgeefpunten zal worden gesloten en dat de verstrekking van voedsel frequenter zal plaatsvinden. Hamers geeft aan dat er helaas nog steeds een vorm van schaamte heerst bij mensen om zich bij de Voedselbank aan te melden. Vorig jaar november is er door het CPB een meting gedaan waaruit blijkt dat in de afgelopen 5 jaar de armoede met 40 procent is toegenomen. De kwetsbare groepen zijn de ouderen, mensen die in de WIA terecht zijn gekomen en alleenstaande ouders met kinderen. Maar ook bij mensen met een baan die wel een inkomen hebben maar niet genoeg om van rond te komen, komt armoede voor. ,,Het kan iedereen overkomen, door ziekte, scheiding, ontslag of wat voor reden dan ook", aldus Hamers.