• Carel le Brun

Vomarstrijd nadert ontknoping

HEEMSTEDE Deze maand komt de komst van de nieuwe en grote Vomar nog een keer op de agenda van de commissie Ruimte, waarna volgens verwachting de raad er eind van de maand een klap op geeft. Met een wanhoopspoging probeert Heemstedenaar Klaas Kremer de politiek nog te bewegen de komst van de Vomar tegen te houden. Al 651 mensen tekenden de petitie op de site www.heemstedezegtnee.nl. ,,Ik hoop de grens van duizend ondertekeningen te doorbreken. Ik ben voornemens de petitie eind van de maand aan alle partijen aan te bieden", zo laat Kremer weten.

De site vermeldt dat 65 procent van het winkelend publiek en 75 procent van de winkeliers tegen de komst van de Vomar is. ,,Met zoveel weerstand zou het mij verbazen als de politiek de bouw van de Vomar op deze locatie toch doordrukt", aldus Kremer. Hij krijgt de steun Buurtgenoten Binnenweg-Oost, de belangengroep die zich vanaf het begin tegen de Vomarplannen op het terrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan heeft verzet. Maar een meerderheid van de politieke partijen (VVD, CDA en D66) is voor de komst, zeker nadat diverse malen wijzigingen in de plannen zijn doorgevoerd. HBB, die de komst van een grote Vomar op de bewuste locatie onacceptabel vond, zag zich genoodzaakt om op 26 mei 2016 hun wethouder Ates terug te trekken, waarna wethouder Nieuwland namens D66 zijn plaats in het college innam.

Het begon allemaal in 2010 toen bleek dat de vastgoedpoot van de supermarkt, Hoorne Vastgoed BV, handelend onder de naam Trottoir Participaties al een jaar actief was om de garageboxen op het middenterrein en andere opstallen in bezit te krijgen en dat ging hard. De Vomar kon naar eigen zeggen de concurrentie niet meer aan met de te kleine winkel op de Binnenweg-Noord. Omwonenden verenigden zich in Buurtgenoten Binnenweg-Oost om de komst van een 1800 m2 grote supermarkt tegen te houden. Een enquête van GroenLinks, HBB en PvdA onder ondernemers leert dat 76 procent van de ondernemers geen behoefte heeft aan meer supermarktmeters, terwijl 22 procent denkt baat te hebben bij de nieuwe Vomar. Onderzoekbureau DTNP vermeldde echter in hun rapport dat er markt is voor een grotere supermarkt.

Vomar dreigde uit het centrum te vertrekken als het plan Binnenweg niet door zou gaan. Zij bereidden zich voor op een locatie in het te ontwikkelen project de Slottuinen. Van Hoorne zou dan bijvoorbeeld een distributiecentrum op het aangekochte terrein bij de Binnenweg kunnen bouwen, passend binnen het bestemmingsplan. Inspraak hebben burgers bij het traject wel gehad, maar dat leidde slechts tot wat wijzigingen in de plannen. Recente pogingen om zowel de ingang als de uitrit van de parkeergarage aan de Binnenweg te krijgen, om daarmee de woonwijk te ontlasten leverde (nog) geen resultaat op. De parkeergarage wordt overigens door de voorstanders van de bouw zeer wenselijk geacht omdat die zou voorzien in extra parkeerplaatsen voor het winkelgebied.