• Oud-burgemeester Marianne Heeremans was ook aanwezig

    Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Willem van den Berg geeft een boeiende preek

    Ellen Toledo

Vredelievende Preek van de Leek

HEEMSTEDE In de Oude Kerk aan het Wihelminaplein werd zondag 15 juli de Preek van de Leek verzorgd door Willem van den Berg. Van den Berg begint met een stukje voor te lezen uit de Bijbel, de Bergrede Mattheus 5:38-47. ,,Jullie hebben gehoord dat gezegd wordt, oog om oog en tand om tand".

..Vandaag ga ik iets vertellen over de rol die de bijbel en het geloof bij mij hebben gespeeld en over die fantastische baan die ik als gemeentesecretaris in deze gemeente heb gehad. En ik probeer een link te leggen tussen mijn opvattingen en de bijbel". Van den Berg is geboren in 1951 in Oosterwolde, gemeente Oldebroek. Als kind is Van den Berg christelijk opgevoed. Toen hij naar de middelbare school ging (het Carolus Clusius College in Zwolle) werd hij gegrepen door de strijd tegen maatschappelijk onrecht en geweld en werd hij gefascineerd door de kracht van geweldloosheid. ,,Daarom is de Bergrede voor mij een handreiking voor een betere wereld. Als gemeentesecretaris heb je een verbindende en bemiddelende rol en dat werk doe je vanuit je opvattingen en waarden die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding, opleiding en ervaring. Ik heb mijn werk gedaan vanuit mijn overtuiging dat de meeste mensen deugen, dat iedereen van betekenis wil zijn, dat mensen bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen als ze daar ook waardering voor krijgen, dat je moet proberen onbevooroordeeld naar dingen te kijken, in beginsel uitgaan van goede bedoelingen en dat positieve aandacht oneindig veel krachtiger is dan negatieve".