• Wijnand Burger

VVD wil zelfstandig Zandvoort

ZANDVOORT ,,We willen dat ons dorp een zelfstandige gemeente blijft. We zijn geschrokken van de ambtelijke fusie en het amateuristische gedoe rondom bestemmingsplannen. Bewoners moeten betrokken worden en niet verrast". Aan het woord is Martijn Hendriks, lijsttrekker van de Zandvoortse VVD.

Hendriks heeft zich na vier jaar als gemeenteraadslid opgewerkt tot de nieuwe lijsttrekker van de VVD. Met zijn 27 jaar is hij daarmee een van de jongste lijsttrekkers van de gemeente. Na een studie bestuurskunde werkt hij nu voor advies- en implementatiebureau BMC. Het bureau adviseert en levert interim personeel aan gemeentes, provincies, het Rijk en andere maatschappelijke organisaties.

De Formule 1 race moet terug naar Zandvoort komen, zo vindt hij. ,,Wij hebben daar als VVD het initiatief voor genomen. Intussen is er een haalbaarheidsrapport verschenen, waaruit blijkt dat het mogelijk is. Het is ook goed voor de naamsbekendheid van ons dorp. Wel zal er een grote sponsor gezocht moeten worden om uit de kosten te komen". Hendriks geeft aan dat autosport niet het enige is waar de VVD zich op richt. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen, die dat wil, kan sporten. Wel mag van sporters een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dat kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid".

Over de gevestigde vluchtelingen is Hendriks helder. ,,Nieuwkomers moeten zich aanpassen. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Bij toewijzing van woningen krijgen de nieuwkomers geen voorrang meer. Hun kinderen moeten niet allemaal naar een en dezelfde basisschool gaan, maar naar alle basisscholen van Zandvoort". Hij wil een eenvoudiger parkeerbeleid gaan realiseren. ,,We vinden het niet normaal dat de ene Zandvoorter meer moet betalen voor een vergunning dan een ander.

Ook het verdwijnen van parkeerplaatsen moet stoppen, want dat vergroot de parkeerdruk. Bij veranderingen van het parkeerbeleid moeten de bewoners betrokken worden. Tenslotte vinden we dat de parkeervergunningen goedkoper moeten worden en parkeerplaatsen in het LDC-garage tegen redelijke prijzen verkocht kunnen worden".

De VVD wil de politiek reorganiseren. "We willen maximaal twee termijnen voor een burgemeester. En Zandvoort kan met minder politici toe. Daarom zijn we voor het afschaffen van buitengewone raadsleden."

Aan het einde van het interview somt Hendriks nog enige items uit het verkiezingsprogramma op. ,,Wij willen lagere lasten voor bewoners en ondernemers. Er moet meer groen komen in Zandvoort voor de leefbaarheid van de openbare ruimte. De open gebieden op het strand moeten niet worden volgebouwd. Tot slot willen we, om de gevaren van de zee te leren kennen, de jeugd stimuleren om in samenwerking met de reddingsbrigade zwemles op het strand te nemen".

Het volledige verkiezingsprogramma van de VVD is te vinden op de website www.zandvoort.vvd.nl. Hier stellen de drie fractieleden van de partij zich ook voor en kan men kijken hoe men met hen in contact kan komen. Naast Hendriks is dat Jerry Kramer, lid van de commissie Ruimte en Economie en Bestuur en Middelen en Belinda Göransson-van Kerkwijk, lid van de commissie Bestuur en Middelen en Samenleving.