• Archief

VVWG zoekt nieuwe bestuursleden

HEEMSTEDE Marieke Reehoorn heeft donderdag 8 november definitief de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim 10 jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter. Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos, dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het bos. Reehoorn blijft alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, is haar mening. Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos. Over het beheer van het wandelbos wordt intensief overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een gelijkwaardige basis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.
 

Door het vertrek van Reehoorn en een zieke medebestuurder is de vereniging dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie zin heeft om een beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, kan contact opnemen met penningmeester Trudy Vink, 06-13512237.