Wandeling met verhalen

VOGELENZANG Onder de noemer buitenplaats Leyduin vallen tegenwoordig ook de voormalige buitenplaatsen Vinkenduin en Woestduin. In de loop van de eeuwen zijn deze wandelbossen in handen geweest van allerlei eigenaren. Zo kregen deze gebieden in de loop van de tijd verschillende namen. Zondag 8 oktober is er van 11.00 tot 12.30 uur een wandeling over deze buitenplaatsen, waarbij onderweg diverse interessante verhalen verteld worden. De wandelaars krijgen te horen over rijke kooplieden die hier hun geld lieten rollen en de vloek van Kennemerland. Natuur was in die tijd iets om van te profiteren. Zo kon het gebeuren dat hier tijdens de trek duizenden vinken en andere vogels werden gevangen. Die werden door liefhebbers gekocht en heerlijk klaargemaakt. De start is bij Gasterij Leyduin, Tweede Leyweg 7.