• Archief

Watertorenplein wordt 'soap'

ZANDVOORTt De voorzieningenrechter heeft onlangs beslist dat de procedure tot ontwikkeling van het Watertorenplein geheel overnieuw moet. Hij acht aannemelijk dat de twee andere architecten niet op de hoogte zijn geweest van de eis van de Watertoren Zandvoort cv (WZCV). Die eis bestaat uit de bebouwing van 3000 m2 vloeroppervlak om het plan rendabel te maken.

Kees Draisma van architectenbureau Springtij, die de aanbesteding had gewonnen, reageert teleurgesteld en verbaasd. ,,Volgens een overleg van de drie architecten met de gemeente op 31 maart 2017 waren de andere architecten wel degelijk van deze eis op de hoogte. De gemeente is dus in het bezit van deze informatie, maar heeft het niet ingebracht bij de rechtszaak. Daarnaast vindt de rechter ons plan met betrekking tot de parkeermogelijkheden niet haalbaar. Maar intussen hebben we alle problemen met betrekking tot het parkeren met het Hoogheemraadschap van Rijnland opgelost en hebben we in ons plan de meeste parkeerplaatsen. Ook deze informatie heeft de gemeente niet ingebracht tijdens de zitting".

In de tussentijd zijn twee rapporten verschenen waarin bepaald wordt dat er bij de procedure een gelijk speelveld was voor alle drie de architecten. ,,De rechter gaat dus voorbij aan deze twee zeer zorgvuldige rapporten van Integris en Decentraalbestuur. Wij hopen dan ook dat de gemeente in beroep gaat tegen deze uitspraak", zegt Draisma

Wethouder Joop Berendsen wil op korte termijn alle betrokken partijen uitnodigen om in gesprek te gaan over dit vonnis. ,,Ik begrijp niet waarom de rechtbank de gevolgde procedure heeft afgekeurd. Hij is ook volledig voorbij gegaan aan de rapporten van Integris en Decentraalbestuur waarin duidelijk wordt bepaald dat er voor alle drie de architecten een gelijk speelgeld was. Op basis van deze gesprekken gaan we verder kijken".