• Eline Dekker en Lieke Becht in de hal voor het 'verkeersbord'

    Ellen Toledo
  • Eline Dekker en Lieke Becht in de hal voor het 'verkeersbord'

    Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

,,Werken in het onderwijs is topsport"

HEEMSTEDE De Crayenesterschool deed vrijdag 15 maart mee aan de Landelijke Stakingsdag in het onderwijs. Leerkrachten Lieke Becht en Eline Dekker leggen uit hoe groot hun bezorgdheid is over de kwaliteit van het onderwijs en op welke manier zij invulling aan de Landelijke Onderwijsstaking geven.

Ellen Toledo

Lieke Becht is vanaf 2000 leerkracht op de Crayenesterschool en staat voor een kleutergroep. Zij is al bijna veertig jaar werkzaam in het onderwijs. ,,Ik doe het met hart en ziel. Dit vak beoefenen is écht topsport, er komt veel bij kijken maar ik werk met enorm veel plezier op deze school". De Crayenesterschool heeft momenteel ruim vierhonderd leerlingen en vijfendertig leerkrachten. Becht: ,,Wij behoren tot de grotere scholen, we hebben alle groepen vanaf groep 3 t/m groep 8 dubbel, dat noemen we parallelgroepen. Daarnaast zijn er vier kleutergroepen".

Haar collega Eline Dekker is leerkracht van groep zes en reeds twintig jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan lange tijd op de Crayenesterschool. ,,Wij maken ons ernstig zorgen over wat er momenteel gebeurt op de scholen. Er komen weinig leerkrachten bij en daarom moet het onderwijs populairder worden, zodat mensen ervoor kiezen om de Pabo te gaan doen, want dat doen ze nu niet". De reden dat mensen niet voor de Pabo kiezen is volgens de dames de enorme werkdruk door onderbezetting die er heerst in het onderwijs. Becht: ,,Het burn-out percentage in het onderwijs is heel hoog en heeft mede te maken met de werkdruk door onderbezetting. Als leerkracht moet je van alles kunnen. Met ouders omgaan, kinderen les geven, met kinderen kunnen praten, plus met alle disciplines die erbij komen om kunnen gaan. Tegenwoordig is het zo dat een logopedist, een ergotherapeut of een psycholoog naar je toe komen om met je te praten. Dat maakt het vak ontzettend interessant want het is elke dag anders".

,,Maar het vergt ook veel energie van je", aldus Lieke en Eline. ,, We maken ons echt veel zorgen en daarom zijn we uitgebreid met de kinderen in gesprek gegaan over de staking van vrijdag 15 maart en waarom onderwijs zo belangrijk is. ,,Dat hebben we in alle groepen gedaan, van groep 1 t/m groep 8. En dan komen er hele mooie dingen uit de kinderen." Alle reacties van de kinderen hangen in de vorm van een verkeersbord met allemaal zonnestralen per groep in de gang van de school. Ook komen de spreuken weer terug op plakkaten die buiten aan de hekken rondom het schoolplein zijn opgehangen. ,,Om kenbaar en zichtbaar te maken naar buiten toe, maar vooral naar de ouders hoe belangrijk het onderwijs is. Want het gaat tenslotte over de toekomst van hun kinderen".

Becht: ,,Wij hebben er als school bewust voor gekozen om deze week één dag, uiteraard met de stakingsdag erbij, vorm te geven aan de stakingsweek, om ook zorg te blijven dragen voor goed onderwijs". Daarom waren woensdag alle leraren in het zwart gekleed. ,,Zwart omdat het niet goed gaat, maar we hebben er ook iets fleurigs bij gedaan in de vorm van gekleurde zonnestralen omdat het een heel mooi vak is. Want dát willen we ook uitdragen".