• Eigen Foto

Wij Heemstede: Samen voorkomen en groeien

HEEMSTEDE Na een noodkreet van de gemeenten heeft het kabinet recent 350 miljoen extra uitgetrokken voor jeugdhulp. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg in 2015 is het aantal jongeren dat met jeugdzorg in aanraking komt, gestegen met ruim 12 procent. Terwijl het rijk steeds minder geld aan gemeenten heeft gegeven voor de jeugdzorg. Hiervan zijn veel kwetsbare jonge mensen de dupe geworden.

De bezuinigingen van het rijk zijn fors geweest. Men was optimistisch over wat maatwerk zou kunnen opleveren. Maar veel gemeenten hebben weinig geïnvesteerd in echte preventie. De stijging van het aantal jongeren in de jeugdzorg met ruim 12 procent is daarvan een signaal. Gemeenten reageerden op de problemen die op hen afkwamen. Het voorkomen van problemen stond niet hoog op de agenda, terwijl juist via die weg op termijn vele zorgkosten kunnen worden bespaard. Het zou goed zijn als de gemeenten het extra geld van het rijk daarvoor zouden gebruiken. Het sociaal werk kan een grote rol spelen in het voorkomen van problemen. In de kadernota reserveert de gemeente Heemstede weinig geld om te investeren in het voorkomen van problemen in wijken en buurten. WIJ Heemstede vindt dit een gemiste kans. In Heemstede is de jeugd niet het grootste probleem. Er zijn wel andere terreinen waar problemen dreigen en preventie dus belangrijk is. Zoals bij de vergrijzing, inburgering, maatschappelijke opvang en de uitvoering van de nieuwe wet Verplichte ggz. Kwetsbare mensen gaan eerder zelfstandig wonen. Zonder goede begeleiding en passende woonruimte kan dat een probleem worden. Zij zullen ook een beroep doen op lichte hulp (dagbesteding, vrije tijd, werk, sociale contacten en zorg). Preventieve aandacht voor deze mensen en omwonenden kost tijd en geld, maar scheelt op termijn ook veel tijd en geld. WIJ Heemstede, de organisatie voor sociaal werk in Heemstede, kan hierbij een rol spelen. Maar de organisatie ksan en wil dat zeker niet alleen. Het creëren van een veilige plek waar kwetsbare mensen op prettige wijze kunnen samenwonen met hun buren en aandacht krijgen voor hun specifieke situatie vraagt om een gezamenlijk plan van allerlei maatschappelijke organisaties en de woningbouwverenigingen. Directeur Annette Aukema roept de gemeente dan ook op om samen met WIJ Heemstede een dergelijk plan te maken, waarbij inzichtelijk wordt hoeveel dat de komende jaren gaat kosten en hoe we deze investering waar kunnen maken.