• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Wilhelminaplein is open

HEEMSTEDE Wethouder Heleen Hooij verrichte maandag 5 maart de feestelijke heropening van het Wilhelminaplein. Om 15.00 uur was er een ontvangst voor bewoners en omwonenden in de Oude Kerk waar koffie met gebak klaar stond.

Hooij: ,,Een half jaar geleden heb ik het startschot gegeven voor de herinrichting van het plein. Het plan ontstond al in 2009, toen we de mening van bewoners en andere belangstellenden hebben gepeild over de toekomst van het Wilhelminaplein". Uit deze enquête kwam naar voren, dat het plein geschikt moet zijn voor kleine evenementen. Ook zou het plein het karakter en historie van de oude dorpskern meer moeten uitstralen. Omdat het Wapen van Heemstede (later Pandahof) een belangrijk onderdeel van het plein vormt en nog niet duidelijk was wat er met het pand zou gebeuren, zijn de plannen destijds in de ijskast gezet.

Nadat het Wapen van Heemstede door Stadsherstel Amsterdam was opgeknapt zijn de bewoners uitgenodigd om in een klankbordgroep mee te denken over de herinrichting van het plein. Het plan is nu uitgevoerd en de werkzaamheden zijn bijna afgerond. Door de nieuwe inrichting is er beter zicht op het Wapen van Heemstede en de Oude Kerk, waarin het graf van Adriaan Pauw zich bevindt. Hooij: ,,In het straatmeubilair en andere elementen laten we de historie terugkomen, zoals in de goot van het trottoir waarop de tekst'; 'Wilhelminaplein, zeven eeuwen dorpskern, kerkplein en woonplein' vermeld is en putdeksels met de afbeelding van een pauw". Met de inrichting van het plein is het mogelijk om kleine evenementen te organiseren, zoals Koningsdag en voor- of najaarsmarkten. Het trottoir is gelijkvloers gemaakt en er zijn punten waar water en elektra afgetapt kan worden. Rond de Wilhelminaboom komt nog een bank plus een informatiebord dat verwijst naar de geschiedenis. Ook komen er nog hagen van klimop, zitbanken en bloembakken.

Op het plein staat een koets klaar met Friese paarden, ter beschikking gesteld door museum Van Schagen. Nadat Hooij plaats heeft genomen naast de koetsier, wordt met een rijtoer het plein officieel in gebruik genomen. Of het plein aan de verwachtingen van de inwoners van Heemstede voldoet, valt nog te bezien, gezien de reacties op social media. Een veelgehoorde opmerking is: ,,Een grote parkeerplaats, zonde, waar is de historie van dit mooie oude plein". Echter, mevrouw Tieken, oftewel 'Tante Greet', die al 74 jaar op het plein woont, heeft de vlag uitgehangen.