• Ellen Toledo

Enquête over Heemstede Centrum

HEEMSTEDE Inwoners en andere bezoekers van Heemstede Centrum kunnen tot woensdag 19 februari via een enquête hun mening geven over het centrum (in en om Raadhuisstraat en Binnenweg). Zo kunnen ze laten horen waar ze blij mee zijn en waar ze nog ruimte voor verbetering zien. De enquête wordt afgenomen door het onafhankelijke bureau Stad & Co in opdracht van de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede (WCH) en gemeente Heemstede. Woensdag 12 februari lopen er ook enquêteurs rond in het centrum. Verder is de enquête via internet in te vullen via bit.ly/heemstedecentrum.

Heemstede Centrum kenmerkt zich door een grote diversiteit aan kwalitatief goede voorzieningen. Dat maakt het centrum aantrekkelijk voor bezoekers. WCH en gemeente Heemstede hechten aan het behouden van dit levendige winkelgebied. Dat vraagt om een gezamenlijke stip op de horizon. De Visie Winkelcentra Heemstede (2016) biedt hier al aanknopingspunten voor. De WCH heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente tot een actieplan voor het centrum van Heemstede te komen. Zo'n actieplan heet een bedrijveninvesteringszone (BIZ) en gaat uit van een professionele organisatievorm met meer samenwerking en gezamenlijke investeringen. Dit is een middel om het ondernemers- en bezoekersklimaat te verbeteren. Een BIZ is voor en door ondernemers. Vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers zijn ook belanghebbenden bij een levendig Heemstede Centrum. Daarom worden zij ook betrokken bij het maken van het actieplan.

Dinsdag 10 maart is er in het leegstaande pand aan de Binnenweg 82 een bijeenkomst voor bewoners. Op die avond wordt nog meer input voor het actieplan opgehaald en krijgen bewoners een terugkoppeling van de bevindingen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden kan door een mail te sturen naar. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

WCH en gemeente Heemstede krijgen bij de mogelijke oprichting van een BIZ ondersteuning van Stad & Co. Ze zijn een onafhankelijk adviesbureau met uitgebreide kennis op het gebied van het kwalitatief verbeteren van winkel- en horecagebieden. De provincie Noord-Holland maakt dit traject middels een subsidie mogelijk. Stad & Co doet nog verder onderzoek, onder andere met enquêtes en bijeenkomsten voor vastgoedeigenaren en ondernemers. Naar verwachting is het concept-plan in de zomer klaar. Na de zomer moet er een definitief plan liggen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, stemmen alle ondernemers van Heemstede Centrum in oktober over het plan. Bij een positieve stemming, gaat de BIZ op 1 januari 2021 van start.