• Wijnand Burger

Zandvoort houdt veel geld over uit zorgbudget

ZANDVOORT ,,Omdat in het verleden veel mensen in Zandvoort zorg afnamen van het rijk, heeft de gemeente bij de overheveling van zorgtaken van rijk in 2015 een groot budget meegekregen", laat Michiel Hermsen weten. ,,Dat geld is bedoeld voor de zorg, maar de gemeente houdt hier geld van over. Het overgebleven geld gaat naar andere gemeentelijke taken. Opvallend is dat enkele andere gemeenten in Nederland tekort komen op hun zorgbudget. De gelden worden dus niet eerlijk verdeeld".

Mensen weten niet altijd op welke zorg ze recht hebben. ,,Daar zou eigenlijk meer informatie over gegeven moeten worden. Dat zou kunnen door een speciaal daarvoor opgeleide ambtenaar van de gemeente of door het sociaal wijkteam. Mensen kunnen de zorg in natura aanvragen, maar ze kunnen ook bij de gemeente een persoons gebonden budget (PGB) aanvragen. De voorwaarden, die de gemeente stelt, zijn ingewikkeld en aanvragers weten vaak niet welke zorg ze kunnen krijgen. Zo mag de zorg geleverd worden door een familielid of een mantelzorger, maar er moet wel een zorgovereenkomst (contract) opgemaakt worden", licht Hermsen toe.

Het geld van het PGB komt nu niet meer op de bankrekening van de cliënt (de budgethouder), maar gaat naar de SVB. ,,De cliënt moet weer aan de SVB doorgeven welk bedrag aan de zorgverlener moet worden uitbetaald. De bedoeling is dat de verantwoording veel eenvoudiger wordt en de SVB een groot deel van de financiële administratie overneemt. Maar helaas gaat er veel fout bij het SVB. Er zijn veel problemen bij de uitbetalingen. Ook komt de accountantsgoedkeuring van het SVB altijd te laat. Hierdoor komen gemeenten weer in moeilijkheden met hun eigen verantwoording, die bij iedere gemeente weer op een andere manier gedaan wordt".

,,Een oplossing komt pas in de loop van 2018. Dit is enkel voor de software en de wijze van vastlegging voor het nieuwe contract. De wijziging zou als positief gevolg moeten hebben dat de SVB in ieder geval inzage heeft in de bedragen die uitgegeven worden en binnenkomen", aldus Hermsen. ,,Eventuele oplossingen liggen voor de gemeenten in het overgaan tot een landelijk systeem, waarin in de veelvoud van producten worden geminimaliseerd. Door de eenvoud kan de controle ook makkelijker verlopen. De afgelopen jaren zijn de accountantskosten significant toegenomen in de zorgwereld mede door de verschillende manieren van verantwoorden. Dat is geld wat eigenlijk naar de zorg toe moet". In de gemeente Zandvoort gaat dit door de samenwerking met de gemeente Haarlem al beter. ,,De verantwoording van de zorg van de gemeente Haarlem wordt gebruikt als Best Practice Model van de NBA. Dat is dus wel een voordeel van de ambtelijke samenwerking".

Hermsen is 34 en fractievoorzitter van D66. Hij is werkzaam als teamleider zorgadministratie en AO/IC specialist in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Daarnaast heeft hij in zijn vorige baan als Coördinator Cliëntenadministratie veel ervaring opgedaan met de WMO, Jeugdwet en WLZ.