Zandvoort krijgt weer oppositie

ZANDVOORT ,,Van de samenhorigheid in de gemeenteraad is niets meer over", zegt Hans Drommel, raadslid van de VVD. ,,We hebben eendrachtig een breed raadsprogramma gemaakt dat door alle partijen, behalve de PVV, gesteund werd. Maar bij de eerste en beste rimpeling in de vijver is dat al ontploft. Er gaat nu gewoon weer ouderwets oppositie gevoerd worden door D66, PvdA, GBZ en PVV. Daarmee is de 15.000 euro gemeenschapsgeld die de externe informateur heeft gekost om tot deze samenwerking te komen in het water gegooid."

Tijdens een inderhaast opgeroepen raadsvergadering op woensdag 8 augustus geeft wethouder Joop Berendsen (OPZ) toe dat een gift aan de verkiezingskas van OPZ de schijn van belangenverstrengeling kon opwekken. Hij bood daarvoor meermalen zijn excuses aan. De gift van 4500 euro kwam van een lid dat gelieerd was aan een architectenbureau dat meedong naar de opdracht om het Watertorenplein te ontwikkelen. Burgemeester Niek Meijer confronteerde hem daarmee. Berendsen heeft daarop onmiddellijk het onderdeel van zijn portefeuille dat het Watertorenplein betreft ingeleverd. Toch wordt er een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Hij overleefde de motie met 9 tegen 7 stemmen en kon dus wethouder blijven.

D66 vindt echter dat de integriteit van wethouder Berendsen dusdanig is aangetast dat hij moet aftreden. Samen met PvdA en GBZ trekken ze zich nu terug uit de coalitie. De consequentie hiervan is dat hun wethouder Gerard Kuipers ook niet meer deelneemt aan het college en zijn ontslag gaat aanbieden. Dat zou inhouden dat de soap rond de Watertoren een derde wethouder zijn baan kost namelijk wethouder Kuipers.

Wethouder Kuipers staat overigens vierkant achter het besluit van zijn fractie.