• Eigen Foto

Zandvoort zoekt een nieuwe burgemeester

ZANDVOORT In maart 2019 start de werving voor een nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester, Niek Meijer, heeft besloten om zich niet beschikbaar te stellen voor een derde termijn. De commissaris van de Koning heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zandvoort meegedeeld dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester kan starten. In de raadsvergadering van 26 februari wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld.

Waaraan moet volgens inwoners de burgemeester van Zandvoort voldoen? De gemeenteraad wil graag inbreng van de inwoners voor het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester. Daarom heeft de raad een digitale enquête opgesteld waarin inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijke kenmerken vinden voor een nieuwe burgemeester. Van 6 tot en met 14 februari kunnen bewoners via een enquête op www.zandvoort.nl hun mening geven over het profiel van de burgemeester.

Wel meedoen aan de enquête, maar zelf geen computer? Raadsleden helpen inwoners graag met het invullen van de enquête. Dinsdag 12 februari van 9.30 tot 12.30 uur in Pluspunt (Flemingstraat 55) en woensdag 13 februari van 9.30 tot 12.30 uur in de Blauwe Tram (Louis Davids Carré).

De uitkomsten van de enquête worden gedeeld met inwoners en belangstellenden en verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Voor meer informatie: www.zandvoort.nl