• De nieuwe raad wordt geïnstaleerd

    wijnand burger

Zelfstandigheid staat op spel

ZANDVOORT Vanwege zijn bezorgdheid over de mogelijke annexatie van badplaats Zandvoort door Haarlem, heeft Frits van Caspel, oud-wethouder en formateur van het vorige college, een brandbrief geschreven aan de gemeenteraad van Zandvoort.

,,Dat Zandvoort zelfstandig moet blijven staat in veel verkiezingsprogramma's te lezen", schrijft van Caspel in zijn brief. ,,De VVD vindt de ambtelijke fusie een enorm risico voor de zelfstandigheid van ons dorp. In hun verkiezingsblad 'Frisse Wind' spreken ze zelfs over het 'Grote Verraad'. Er staat in dat D66 haar belofte heeft gebroken om over de ambtelijke fusie een referendum te houden. Verder staat er dat het CDA vindt dat de samenwerking niet mag leiden tot een grootschalige en afstandelijke organisatie".

,,De VVD heeft zich met alle middelen verzet tegen de fusie en tijdens de verkiezingen belooft te redden wat er te redden valt. Maar ze gaan vreemd genoeg nu akkoord met het raadsprogramma, waarbij het eerste punt luidt dat er alles aan gedaan moet worden om de ambtelijke fusie met Haarlem tot een succes te maken. De toekomst van Zandvoort wordt slechts vermeld alsof een of andere waarzegger van de televisie aan het woord is: 'Het is maart 2035. Zandvoort is een sterke zelfstandige gemeente gebleven.' Verder wordt er in het hele raadsprogramma met geen woord over de zelfstandigheid van Zandvoort gerept", schrijft van Caspel.

Volgens van Caspel heeft de gemeente Zandvoort een gemeentesecretaris in dienst die haar functie niet volwaardig kan uitoefenen. ,,Ze is aangenomen omdat ze ervaring had met fusies. Maar nu heeft ze geen enkele zeggenschap meer over de Zandvoortse ambtenaren en kan daardoor de Zandvoortse belangen niet behartigen. Dat is om verschillende redenen (ook financiële) zeer ongewenst".

Op 14 april 2018 vraagt de gemeenteraad aan de inwoners van Zandvoort welke onderwerpen en uitdagingen ze graag in het raadsprogramma terug willen zien. Bijna 100 kiezers geven in een petitie aan, dat alle raadsfracties zich moesten inspannen om Zandvoort zelfstandig te houden. ,,Hoewel het raadsprogramma aangeeft burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben, wordt deze wens in het raadsprogramma volledig genegeerd".

Van Caspel constateert verder dat de griffier in strijd met de gemeentewet een politiek raadsstuk heeft ingebracht om het wij-zij denken in de raad af te schaffen. ,,Een dergelijke voorstel tref je eerder aan in landen als China en Noord-Korea. Hierdoor keren we in feite terug naar het systeem van voor 2002, waarbij het college een verlengstuk van de gemeenteraad is. Zo wordt OPZ, de winnaar van de verkiezingen, de mogelijkheid ontnomen om een college te vormen op basis van hun verkiezingsprogramma".

Van Caspel uit zijn zorgen omdat de mogelijkheid om de ambtelijke fusie te beëindigen pas over vijf jaar plaats vindt. ,,De ambtenaren zijn dan inmiddels zo verweven met het Haarlems apparaat dat een terugkeer naar Zandvoort onmogelijk is. Annexatie met Haarlem ligt dan op de loer. Daarom hoop ik dat de boodschap van de petitie om zich in te spannen om Zandvoort zelfstandig te houden serieus genomen wordt".