• Carel le Brun

Zonnebloem wint vrijwilligersprijs

[HEEMSTEDE Op de vrijwilligersavond, die woensdag 29 in het Raadhuis werd gehouden, is de vrijwilligersprijs 2017 toegekend aan het bestuur van de Zonnebloem-Heemstede. Tijdens de avond werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet door wethouder Kuiper en maakte de jury de winnaar van de vrijwilligersprijs bekend. De genomineerden zijn door hun vrijwilligers voordragen. Dit jaar werd de nadruk gelegd op de toegankelijkheid van de organisatie, de ondersteuning en begeleiding van de vrijwilliger en de persoonlijke aandacht. Raadslid Annelies van der Have, de winnaar van vorig jaar, Dirk Jan van der Wal en José van Duin van het Vrijwilligerspunt Heemstede vormden de jury.

Over het bestuur van de Zonnebloem zeggen de vrijwilligers: ,,Het samen gaan van twee afdelingen heeft het bestuur, zelf ook vrijwilliger, veel werk en overleg gekost. Steeds zijn de vrijwilligers hier bij betrokken en er is veel aandacht besteed om elkaar te leren kennen. We zijn één leuke en enthousiaste groep geworden. Het bestuur heeft na de fusie met succes gewerkt aan een open structuur. Naar nieuwe ideeën van de vrijwilliger wordt geluisterd. Er wordt in een open sfeer vergaderd met respect voor elkaar. De vrijwilligers van de Zonnebloem Heemstede zijn trots op hun bestuur: Jaap, Janny, Liduin en Paul". Voorzitter Jaap van Dongen mocht uit handen van wethouder Kuiper een beeldje en een bedrag van 250 euro in ontvangst nemen.

De andere genomineerden waren:

Scouting Graaf Bernadotte

,,Een gezellige groep waar alle vrijwilligers elkaar kennen, met een goed onderling contact. Er wordt veel aandacht besteed aan training en de vrijwilligers vormen samen een goed team, waar je op kunt bouwen. Er is altijd ruimte om na te praten en voor persoonlijke verhalen".

Heemstroom, Zorgbalans

,,De Heemstroom wordt omschreven als zeer toegankelijk, iedereen is welkom, je kunt zo binnen lopen om je te oriënteren. Goede zorgbegeleiders ook voor vrijwilligers, die vaak training krijgen. Iedereen krijgt op maat gesneden aandacht. Plezier staat hoog in het vaandel".

De Hartekamp

,,Coördinatoren en begeleiding zijn zeer goed bereikbaar. Vragen worden snel beantwoord en serieus genomen. Hartverwarmend ontvangst en een goed inwerkprogramma. Er zijn diverse ondersteunende cursussen, een speciale website met informatie over verschillende ziektebeelden, thema avonden, jaarlijkse evaluatie-gesprekken, af en toe een attentie en belangstelling voor persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger".

[Hospice Haarlem en omstreken

,,Het hospice is een fijne organisatie, waar je je als vrijwilliger welkom en gewaardeerd voelt. Vrijwilligers worden betrokken bij in het beleid. Er is persoonlijke aandacht tijdens diensten. Er zijn trainingen, symposia, thema middagen, teamevaluaties, jaargesprekken en er is volop ruimte voor ontplooiing. Een warm huis met aandacht voor elkaar, ook van coördinatie en directeur. Vrijwilligers voelen zich thuis en zijn trots op hun organisatie".

MEERGroen - Heemstede

,,Deze afdeling wordt vol overgave geleid door Eric. Iedereen die wil werken in het groen is van harte welkom. Tijdens de koffie/thee wordt het werk besproken en ideeën uitgewisseld. Uitgebreide instructie over gebruik van het gereedschap en het groen. Ook aandacht voor de vrijwilliger die afwezig is of terugkomt van vakantie. Gezellige groep".

De Pauwehof

,,We kunnen altijd binnen lopen bij Anky, onze coördinator. We worden warm onthaald. Er is ruimte voor vragen en ideeën. Je wordt als vrijwilliger goed ingewerkt en er zijn vrijwilligersbijeenkomsten. Je voelt je welkom en gewaardeerd. Er heerst een hele fijne en gezellige sfeer".

Rolmobiel

,,Iedereen binnen Rolmobiel is goed bereikbaar, inclusief het bestuur. Er is een willig oor voor suggesties. We zijn een hechte club vrijwilligers die er van doordrongen is dat we het samen moeten doen. Nieuwe vrijwilligers krijgen tijdens de interne opleiding goede begeleiding, waardoor iedereen zich ook heel snel thuis voelt. Er is aandacht voor persoonlijke omstandigheden en hier wordt ook heel goed rekening mee gehouden".

Taalcoaches Zuid-Kennemerland

,,Een enthousiaste club, met liefde om vluchtelingen zich hier snel thuis te laten voelen. Clara is altijd te bereiken via telefoon of mail. Ze is betrokken, toegankelijk, vriendelijk en belangstellend. We krijgen goede ondersteuning en adviezen. Er zijn regelmatig trainingen en thema avonden. Vrijwilligers zijn erg betrokken en geven aan dat het werk van taalcoach voor hun een verrijking is".

WIJ Heemstede - Lieven de Key

,,De deur staat altijd open en we kunnen bij Willie altijd terecht met een vraag. Als bijzonder wordt de individuele benadering en de laagdrempeligheid genoemd. Er zijn regelmatig overleggen van de verschillende vrijwilligersgroepen. De dienstverlening geeft zoveel vreugde aan de oudere mens in Heemstede. Veel kennissen in andere gemeente zijn hier jaloers op".