• Eigen Foto

Werkzoekende Zuid-Europese zorgprofessionals starten in Kennemerland

REGIO Gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen die in hun eigen land geen baan kunnen krijgen, kunnen binnenkort aan het werk in de zorg in de regio Kennemerland. Onlangs ondertekenden zorgorganisaties Sint Jacob, Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Viva! Zorggroep een contract met EMTG en Randstad om gediplomeerde Zuid-Europese verzorgenden en verpleegkundigen een baan aan te bieden in de zorg in de regio Kennemerland.  

In het land waar de verzorgenden en verpleegkundigen wonen, zijn ze werkzoekend. Bij hen is er sprake van overschot op de arbeidsmarkt en een beperkt toekomstperspectief. De Nederlandse ouderenzorg heeft daarentegen een grote behoefte aan zorgprofessionals. Met deze samenwerking  hopen de organisaties vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Er worden geen medewerkers uit landen met een eigen tekort aan zorgprofessionals geworven. 

In Nederland neemt de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer toe binnen de ouderenzorg. De inzet van onder andere vrijwilligers en mantelzorgers helpt hierbij, maar er is meer nodig om goede zorg te kunnen blijven leveren. Daarom hebben de zorgorganisaties zich georiënteerd op de gezamenlijke inzet van verzorgenden en HBO opgeleide verpleegkundigen uit Zuid-Europa. Eerder deden andere zorgorganisaties al goede ervaringen op met de inzet van Zuid-Europese zorgprofessionals. 

Vanaf januari 2020 starten achttien zorgprofessionals bij de deelnemende ouderenzorgorganisaties. Eerder volgden ze in het land van herkomst al een intensieve taalcursus en zijn ze BIG geregistreerd na een korte periode in Nederland. Ze krijgen tevens hulp met hun huisvesting. Een deel daarvan wordt verzorgd door woningcorporatie Elan en een deel van de zorgprofessionals wordt gehuisvest op een aparte verdieping van Schalkweide, een woonzorgcentrum van Sint Jacob.