• Eigen Foto

Zusters Karmelietessen tonen klooster aan publiek

VOGELENZANG Klooster Casa Carmeli (Bekslaan 9) zet zondag 19 mei vanaf 11.00 uur haar deuren open voor het publiek tijdens de Open Klooster Dag. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en een kopje koffie of thee met versnapering te nuttigen met de Zuster Karmelietessen die het klooster bewonen. Zij vertellen de bezoekers graag over hun leven in het klooster, dat er ongetwijfeld heel anders uitziet dan de meeste mensen zullen denken. Om 14.00 uur is er een Maria Meimaand concert met een optreden van jongerenkoor Faith. Ook dit optreden is gratis toegankelijk.

De geschiedenis van het klooster gaat ruim honderd jaar terug. Op 2 juli 1891 stichtte Moeder Maria Teresa van de heilige Jozef de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. Zij deed dit vanuit de ge­dach­te de Kerk te dienen en de wereld te verrijken. In deze Karmel wordt de contemplatieve Karmelspiri­tua­li­teit verbonden met een actief apostolaat. Op het landelijk gelegen landgoed 'Casa Carmeli' te Vogelenzang wonen, werken en bidden de zusters, en bieden zij tevens een plek aan voor particuliere gasten om dichter bij God te komen in de stilte van een kloosterlijke omgeving.

Een gedeelte van de gebouwen is vandaag de dag omgevormd tot zorg­ap­par­te­men­ten, waarin de zusters een plek bieden aan mensen, die niet in aan­mer­king komen voor opname in een verpleeghuis, maar wel behoefte heb­ben aan een veilige woon- en leefomgeving.

Het huis van de Nederlandse provincie, Casa Carmeli, is gevestigd in Vogelenzang en maakt deel uit van de wereldwijde congregatie van de Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus. Op dit moment zijn er 54 huizen in zestien landen met ongeveer 550 zusters. Het generaal bestuur woont en werkt in het moederhuis in Sittard. De stichteres, de zalige Maria Teresa van de H. Jozef is daar in de kapel begraven.

Voor meer informatie kan men terecht op www.reginacarmeli.nl. Hier stellen de zusters en medewerkers van het klooster zich ook voor.