• Wijnand Burger

Veel chicanes voor komst Formule 1

ZANDVOORT Een onderzoek van economisch onderzoekbureau 'Decisio' heeft aangetoond dat de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort haalbaar is. Technische, organisatorische of logistieke problemen blijken niet onoverkomelijk. Vrijdag 10 november werd het rapport op het circuit gepresenteerd door Bernard van Oranje, wethouder Gerard

Kuipers en Menno de Pater van 'Decicio'.

Wijnand Burger

Wel toont het onderzoek aan dat, bij een bezoekersaantal van 250.000 mensen over de drie racedagen, de kosten op zijn best kostendekkend zullen zijn. Subsidie van overheid of bijzondere sponsors zijn daarom noodzakelijk. Want om aan de eisen van de Federation Internationale de l'Automobile (FIA) te voldoen, zijn aanpassingen aan het circuit nodig ter waarde van 10 miljoen euro. De Hugenholtz-bocht moet heringericht worden. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in de tribune en de pitstraat. Er is zelfs een kans dat er een gloednieuw pitcomplex gebouwd zal moeten worden. Daar zijn de aankoop van gronden van de naastliggende camping voor nodig, die weer een toets op de natuurbeschermingswet en wijziging van het bestemmingsplan vergen. Dan komt de vergoeding er nog bij, die betaald moeten worden aan de Formule One Group (geschat op 20 miljoen per jaar). Een verkennend gesprek met de FIA en Formule One Group zijn nog niet gevoerd.

Het onderzoeksbureau verwacht voor Zandvoort een opbrengst van 28 miljoen als de race in het hoogseizoen plaatsvindt. 26 Miljoen wordt daarvan op het circuit uitgegeven. Hier zullen onder andere de bijdrage aan de Formule One Group van betaald moeten worden. In het laagseizoen wordt de opbrengst voor het dorp hoger geschat op 32 miljoen. Dat komt omdat er dan geen verdringing is van strandbezoek en nachtlogies.

Bernard van Oranje is twee jaar geleden mede-eigenaar van het circuit geworden. ,,Toen droomde ik er al van om de Grand Prix naar Zandvoort terug te halen. Het circuit heeft een bijzonder mooie ligging. Veel rijders houden door de bochten en hoogteverschillen van deze baan. Max Verstappen is onze eerste sportman. Misschien komt dat omdat we op het ogenblik in andere sporten niet zo goed meer zijn. Maar wat is er mooier om Max hier op dit circuit wereldkampioen te zien worden?"

Het rapport heeft de gemeente 25.000 euro gekost. ,,We hebben nu ons huiswerk gemaakt", zegt wethouder Gerard Kuiper. ,,We weten nu dat het mogelijk is. Ook weten we dat er bij het ministerie potjes zijn voor grootschalige topsportevenementen. Denk aan het binnenhalen van het WK, EK en andere grote sportevenementen. Er is bereidheid om dit evenement te subsidiëren. We gaan dus als gemeente ons best doen om een consortium te vormen. Die zullen gesprekken gaan voeren met andere overheden om de Grand Prix naar Zandvoort te krijgen".