• Wijnand Burger

CDA wil duo raadslidmaatschap

ZANDVOORT ,,We hebben veel nieuwe jonge kandidaatsraadsleden, die we al gedurende 6 maanden aan het opleiden zijn", zegt Gert-Jan Bluijs, lijsttrekker van het CDA met enige trots. ,,Het werk van een raadslid is complex. Er zijn vele ambtelijke dossiers die gelezen moeten worden en buiten de raads- en commissievergaderingen zijn er nog veel andere overlegstructuren. Wij willen dit maatschappelijk aantrekkelijker maken door het invoeren van een duo raadslidmaatschap. Dit is nu nog niet op lokaal niveau op te lossen, maar zal door het CDA landelijk worden opgepakt. Door twee mensen op een raadszetel te zetten, kunnen we ervaring koppelen aan nieuw talent".

Maar ook de zorg voor ouderen is bij het CDA in goede handen. ,,De bevolking vergrijst. Daardoor ligt eenzaamheid van ouderen op de loer. Wij willen daarom dat er meer ontmoetingsplaatsen komen waar ouderen laagdrempelig binnen kunnen wandelen. Daar moet dan een zorgverlener aanwezig zijn die problemen kan signaleren en direct hulp kan inschakelen zonder bureaucratisch gedoe. Naast het tweede wijksteunpunt in de Blauwe Tram willen we nog een plek in wooncentrum Kostverloren creëren. Ook in het centrum, bijvoorbeeld in de Haltestraat, gaan we proberen een winkel als ontmoetingsplek te gebruiken. Daar kan dan tevens informatie en advies ingewonnen worden. Maar er kunnen ook producten en diensten aangeboden worden in het kader van het project: Langer Zelfstandig Thuis Wonen".

Onderzoek heeft aangetoond dat er 6 procent meer woningen nodig zijn. ,,Daarom gaan we 600 á 700 woningen bijbouwen. Een deel daarvan worden gebouwd op het bedrijventerrein Nieuw Noord. Er komen meer betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Maar ook voor ouderen willen we betere huisvesting. We denken daarbij ook aan nieuwe vormen van huisvesting, waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Er zou hier ook een zorghotel voor ouderen kunnen verschijnen, bijvoorbeeld bij het Badhotel".

Het CDA wil Zandvoort weer mooi maken. ,,Niet alleen voor de miljoenen toeristen die naar ons dorp komen, maar ook voor de inwoners. We hebben het stationsplein opgeknapt, maar we willen doorgaan met het Entreegebied, Badhuisplein en Watertorenplein. We willen de Noord- en Zuidboulevard verbinden met een fietspad. De toegankelijkheid voor mindervaliden naar het strand verbeteren. Leegstand beperken door een maatschappelijke invulling te geven aan winkelpanden. De bureaucratie verminderen door anders te gaan denken en te handelen. Het groen en de openbare ruimtes van centrum en wijken verbeteren en nog veel meer ideeën zijn te lezen in ons verkiezingsprogramma".