• Lijsttrekker Oscar Boeder.

    Carel le Brun

CDA: zorg en vernieuwing

HEEMSTEDE ,,In de zorg is maatwerk het sleutelwoord”, meent Oscar Boeder de lijsttrekker van CDA Heemstede over een van de speerpunten van de partij. ,,Mantelzorgers verdienen aandacht. Voor dementiepatiënten heeft het CDA zich met succes ingezet op een dementiecoach en is respijtzorg ingevoerd. Dementerende inwoners kunnen logeren in zogenaamde logeerhuizen, zodat de mantelzorger even bij kan komen. Het CDA wil een dementievriendelijke gemeente. Wij zetten ons in voor actieve scholing van het personeel van het Loket en van vrijwilligers bij verenigingen”.

En over andere belangrijke verkiezingsonderwerpen: ,,Het CDA vernieuwt de Heemsteedse politiek met concrete plannen. Wij maken verbinding met de inwoners en willen een kinderburgemeester aanstellen, zodat ook de jeugd wordt gehoord. Kinderen bekijken de wereld door een andere bril en hun ideeën kunnen heel waardevol zijn. Het adoptieplan van de wijken sluit hier naadloos op aan. Wanneer ieder gemeenteraadslid een wijk in Heemstede adopteert, kan er gezorgd worden voor kortere afstand tussen bewoners en de lokale politiek. Met het programmapunt ‘samenspraak’ kunnen betrokken inwoners uit Heemstede als gast in de commissievergaderingen mee discussiëren. Op lokaal niveau is een bindend referendum wat ons betreft mogelijk, bijvoorbeeld over de toekomstige afvalscheiding in Heemstede”.

Als het aan het CDA ligt worden lantarenpalen gebruikt als oplaadpunt. ,,Lantarenpalen kunnen worden aangepast als oplaadpunt voor auto’s. Dat moet ook in Heemstede gebeuren. Het is een van de ideeën om Heemstede duurzamer te maken. Het CDA wil de uitvoering van duurzaamheids agenda onder meer betalen door rentebesparing in de begroting. Dit is mogelijk na de verkoop van de gemeente aandelen in Eneco”.