• Erica Kremer

HBB: Meer burgerparticipatie

HEEMSTEDE Annelies ten Have, huidig fractievoorzitter en lijsttrekker van HBB gaat graag in op de belangrijkste verkiezingsitems van HBB: ,,Het belangrijkste item waar wij op inzetten is de burgerparticipatie, waarbij wij meer samen met inwoners nadenken over de besluiten die hen raken. Het gaat nog steeds niet goed. Wel bij projecten die daarvoor zijn aangewezen, zoals het Havenlab. Maar waar was de participatie bij de pilot afvalscheiding in Merlenhove? Er is gewoon niet met de bewoners gesproken. Er heerst bij sommige partijen angst om inwoners mee te laten praten, over onderwerpen die misschien lastig zijn. Als ik dan een raadslid hoor vertellen dat hij ongerust was dat er een groep ‘domme’ inwoners zou opstaan, dan vind ik dat tekenend voor het vertrouwen van de politiek in de inwoners. Een petitie met 1300 handtekeningen tegen de grotere Vomar is amper 3 maanden geleden als ‘irrelevant’ weggezet. Dan word je als inwoner dus genegeerd. Waarom zou de kiezer dan nog vertrouwen in de politiek hebben? Het moet anders. Wij willen meer contacten met de inwoners, bijvoorbeeld door middel van wijkavonden en door zelf inwoners op te zoeken. Door de formele vergaderwijze bestaat er een drempel om in te spreken in commissies voor degenen die dat niet gewend zijn. Dat moeten we ook op een andere manier gaan vormgeven”.

Ook een belangrijk programmapunt is het behoud en verbeteren van een ‘fijn en gezond leven’ in Heemstede. ,,HBB wil inzetten op beter onderhoud van openbaar groen. Daarnaast willen wij het Manpadslaangebied tot natuurgebied ontwikkelen. Nog meer bouwen in Heemstede moeten we niet willen, want dat gaat ten koste van het groen. Bovendien kunnen onze wegen niet nog meer verkeer aan. Heel is belangrijk dat wij stappen maken op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daarbij gaat het ons om maatregelen die écht bijdragen aan een betere leefomgeving. Onze voorzieningen zoals de bibliotheek en het zwembad moeten behouden blijven. Zorg voor onze ouderen en hulpbehoevende inwoners blijft voor ons een topprioriteit".

Heemstede heeft de financiën goed op orde. ,,Dat willen wij zou houden. Heemstede blijft Heemstede, een fusie met omliggende gemeenten is uitgesloten. Verder zet HBB zich in om de belastingen, zoals de OZB, te houden zoals die nu is. De Hondenbelasting is wat HBB betreft een achterhaalde belasting, die daarom zo snel als mogelijk moet worden afgeschaft”.